“Glæder mig til arbejdet”

Arbejdsmarkedsudvalget og  Sundhedsudvalget.
Stor tak til Enhedslistens vælgere, der har betroet os sin stemme i byråds-demokratiet!

Jeg er stolt og glad over at arbejde for jer!

Enhedslisten har ret til een plads i et politisk udvalg. Vi prioriterede at beholde vores plads i økonomiudvalget og dernæst i Børn-og Ungdomsudvalget. 3. prioritet Arbejdsmarkedsudvalget.
Det viste sig udelukket at fortsætte i Økonomiudvalget og BU. Vi har i stedet fået en plads i Arbejdsmarkedsudvalget og i Sundhedsudvalget.

Jeg er ærgerlig over, at Enhedslistens ikke længere er repræsenteret i Børn- og Ungdomsudvalget. Jeg mener, det er en fordel for alle, at udvalget kender de holdninger, vi repræsenterer, inden flertallet træffer beslutninger.

Jeg har arbejdet efter bedste evne i udvalget, og lagt mine holdninger og viden åbent frem. Jeg mener, jeg har talt børnenes og de unges sag, og fortryder ikke, at jeg har sendt beslutninger om skolelukninger i byrådet, og fortryder ikke, at jeg ofte har været i opposition til flertallet – når jeg vidste, dets beslutninger ville forringe forholdene for ansatte og børn i klubber, skoler og børneinstitutioner.

Jeg mener, det er en falsk påstand, at man kan opnå mere, ved at stemme for flertallets forringelser, og jeg ville ikke kunne se, hverken Enhedslistens vælgere eller mig selv i øjnene, hvis jeg gjorde.
Nu glæder jeg mig til at Enhedslisten kan bidrage til arbejdet i Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget.

af Ida Skov EL
Valgstemning KV2017, privat