Ambitionerne må hæves

19. dec. 2017 – 08:03   19. dec. 2017 – 08:10

Læserbrev

af Søren Egge Rasmussen MF, energiordfører for Enhedslisten

Det er ikke uoverstigeligt at hæve planerne om mere vedvarende energi til 60 procent i 2030.

Regeringen lytter ikke til Klimarådets anbefalinger om, at vi skal have 500.000 elbiler i 2030.

Søren Egge Rasmussen, tømrer og økologisk landmand

Det er altså meget billigt at hæve ambitionerne fra regeringens mål om kun 50 procent i 2030.  Enhedslisten mener at vi skal vælge målet om 60 procent vedvarende energi i 2030, det er den rette kurs for at nå 100 procent vedvarende energi i 2050.

For at forhindre, at mere vindenergi ikke ender i en masse eksport af strøm, er det nødvendigt at sikre løsninger med langt mere elektrificering af transporten og varmesystemerne. Vi har gode forudsætninger for at anvende mere elektricitet i varmeforsyningen.

Det har vi også i omstillingen til en elektrificering af transporten, men regeringen lytter ikke til Klimarådets anbefalinger om, at vi skal have 500.000 elbiler i 2030.

I stedet lægger regeringen afgifter på elbiler og gør dieselbiler billigere. Midt i talkrigen om, hvor mange procent vedvarende energi vi skal nå, skal vi huske at prioritere energibesparelser. Så vi får bedre isolerede huse og mindre elforbrug til belysning og diverse elforbrugende apparater.

Det er vigtigt, at de rigtige investeringer vælges. Derfor er det katastrofalt, at regeringen vil bruge 11 milliarder på Viking Link, som hovedsageligt skal eksportere kulkraft Fra Tyskland til England. Danmark skal ikke være transitland for elektricitet, men i stedet være foregangsland i den grønne omstilling.

De globale klimaproblemer og efterspørgslen efter energiløsninger, gør at Danmark bør gå foran i sin omstilling til lavere CO2-udslip og mere vedvarende energi. Det kan øge den danske eksport af energiteknologi. Næste energiforlig skal i høj grad tage hensyn til de globale klimaproblemer. Hele verden har brug for den bæredygtige omstilling.