Årsmøde i EL og Budget 2016

Medlemsmødet valgte delegerede til partiets årsmøde 26 -27. September 2015 i Gladsaxe. De valgte er Ida Skov, Frederikshavn og Flemming Hardy Olsen, Skagen som suppleant Poul Erik Andersen, Ålbæk.

På Enhedslistens medlemsmøde den 19.08. havde Ida Skov følgende oplæg til budgettet 2016.

 

Ida orienterede som følger: Økonomiudvalget vedtog i mandag indstilling om at ændre aftale med sampension om ændring af aftale om genforsikring af tjenestemandspensioner som foreslået af forsikringsselskabet ”Sampension”.El kunne ikke tiltræde indstillingen med begrundelse i den principielle holdning, at kommuner ikke direkte eller indirekte skal investere i spekulationsøjemed.
Desuden beror rådgivningen fra finansmægleren på en vurdering af den fremtidige udvikling af inflation, aktier, værdipapirer, lønudvikling. Sådanne vurderinger fra ”uvildige” finansmæglere som Willis har gang på gang vist sig at være forkerte.
 
Budgettet.
Administrationen har i dag udsendt budgetforslag for 2016. Det er lavet på baggrund af Økonumiudvalgets beslutning for rammerne, og på den nyligt indgåede økonomiaftale mellelm KL og Finansministeriet.
baggrund: 3 mål
1. Driftsoverskud 150 mio
2. anlægsinvestering 80 mio
3. gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 80 mio
 
Der skal effektiviseres 1 % i forhold til budget 15.
 
De forskellige refussionsordninger og bloktilskud og de udligninger kommunen er underlagt giver ifg. administrationen at der bliver “luft i budgettet på lidt over 25 mio (op til servicerammen) kr. Det har flertallet af økonomiudvalget (heriblandt EL) vedtaget der ikke skal være.
Derfor er der lagt en buffer på 25 mio ind i budgettet. Det kaldes tværgående puljer, der endnu ikke er besluttet brugen af.
Kassebeholdningen nu er 40 mio højere end samme tid sidste år. Mål 3 bliver overholdt for 15, hvis den strenge økonomistyring holdes året ud.
 
Ældremilliarden kommer for 16 som en del af bloktilskuddet, så kommunen kan bruge den til hvad den vil. I Fr.h.s budget er den foreløbig givet til Socialudvalget (der er ting i gang, som blev startet sidste år), hvor den også figurerede sidste år.
 
KomPoludvs (de der var der) forslag er, at vi udarbejder vores eget El budgetforslag.
 
Brainstorm på forslag til, hvad vores budget skal indeholde.
 
NB. Ønske om at forhøje kommuneskatten skal fremsættes senest 3/9. Hvis kommunen ikke skal risikere sanktioner.
Budget-ad hoc udvalg. Ida og Johnnie fortsætter. Rita vil være med. Er der andre?
Ida printer budgetforslag til dem, hvis de ønsker det.
Fra 1. behandlingen af budgettet d. 26/8 og indtil sidste behandlingen får vi mulighed for at benytte en økonomimedarbejder til at foretage udregninger for os.
Hvis vi ikke får vores El-budget vedtaget, skal vi have ændringsforslag parat til de andres budgetforslag.
Deadline for ændringsforslag er d. 29/9 kl 9.
 
KomUdv foreslår at vi, hvis vi vurderer, at vi har ressourcer i afdelingen til det, at vi holder et “lyttemøde/dialogmøde med alle interesserede om budgettet inden deadline for ændringsforslag.

Ida Skov 19.08.2015