Afrejse fra Nordjylland

Skagen d. 12.03.2021
Afrejse fra Nordjylland

Kære medlemmer af EL-Frederikshavn-Læsø.

Vi har under længere tid arbejdet for at flytte fra Skagen. Vi
forsøgte tidligere i 2018-19 at sælge huset her i Skagen, hvilket
på daværende tidspunkt af flere grunde mislykkedes.
Vi har været så heldige at finde en lejebolig i det midtjyske ved
Silkeborg ved Sejs i et meget skønt naturområde, hvilket vi glæder
os enormt meget til, hvis alt klapper får vi mulighed for at kunne
flytte ind d. 15 april i år.

Min tid i det lokale politiske miljø har været en meget spændende og
til tider lidt af et “One Man Show” her i Skagen, jeg havde set frem
til at kunne være med ved byrådsvalget her til november. Jeg har
hele tiden vist, at tiden i Skagen ej skulle `vare evigt, og har
måske virket lidt tøvende i mit engagement i forhold til at stå på
Ø-listen. Jeg må derfor desværre bede om at blive taget af kandidatlisten til
kommunevalget 2021.

Jeg har igennem min tid som medlem af Enhedslisten brugt en del tid
på at holde vores hjemmeside ajour. Nu hvor jeg flytter kan jeg ikke
længere påtage mig dette hverv.
Jeg vil derfor trække mig pr. 8 april 2021 (generalforsamlingen) fra
dette ansvarsområde. Men da jeg stadig føler, at jeg har en del
teknisk erfaring og viden siden jeg begyndte [november 2015] vil jeg
stille mig til rådighed i en begrænset, men kortere periode til at
coache og oplære den nye webmaster [via internettet], hvis en sådan
kan findes.

Jeg vil for fremtiden være mere tilstede sammen med vore børnebørn
og vor datter og svigersøn, der bor ved Ry, min rejsetid vil nu
kunne gøres på en kort togtur – imod min nuværende lange togrejse
fra Nordjylland til det midtjyske. I den udstrækning den “gamle
håndværker” magter det vil deres bolig kunne nyde godt af en kærlig
håndværker-hånd i ny og næ.

Mange solidariske og varme hilsner, Flemming