Afvent naturklagenævnet?

Naturklagenævnet skal tages i ed

Nu har forvaltningen tilrettet baggrundsmaterialet til at vurdere ansøgningen om at bore efter vand, så den skulle opfylde miljø- og naturklagenævnets anker mod tilladelsen. Det er så også foreslået, at BR bestemmer, at Total straks må genoptage arbejdet. Jeg synes helt klart, borearbejdet først må gå i gang, når miljø-og naturklagenævnet har sagt god for tilladelsen på baggrund af det tilrettede materiale.

Jeg forstår ikke hvilke interesse Frederikshavn kommune har i at skynde på processen.

Det virker desto mere mærkeligt sammenholdt med at den klage over processen om tilladelse til prøveboring, som netværk for oplysning om skifergas har sendt til klagenævnet d. 26/6 har ligget 8 uger hos kommunen inden den blev sendt videre.

Ida Skov, byrådsmedlem, 28.08.2014