Altid på børnenes side

Sæby d. 13.11.11.

Pressemeddelelse
Altid på børnenes side

For en uge siden modtog vi en piece der hed ”Altid på børnenes side” som fremstillede socialdemokratiets formand Mette Frederiksen som værende på børnenes side i forhold til den politik som socialdemokratiet vil føre.

I dag læser vi i referat fra sundhedsudvalgsmøde i Frederikshavn kommune d. 12.11.18, at man har besluttet at ”nedsætte kronikerrehabiliteringstræning fra 12 til 10 uger, med den konsekvens at der bliver ”færre genoptræninger med det enkelte barn på børneområdet” for bl. a. børn fra 0 til 12 år.

Beslutningen er taget af socialdemokratiet, venstre og SF.

Vi spørger socialdemokratiet om det er sådan man altid er på børnenes side eller er det formanden for socialdemokratiet der helt har misforstået partiets politik?

Hvad venstre og SF angår, har de jo aldrig sagt, at de altid er på børnenes side, men det kan da undre at et parti som SF kan gå ind for nedskæringer på et område hvor det absolut er de svagest stillede mennesker det kommer til at gå ud over.

Kommunalpolitisk udvalg Enhedslisten.