EL kræver tilføjelser og vigtige præciseringer

Byrådsmedlem Ida Skov (EL) har skrevet dette indlæg: Onsdag 15.04.2020 skal Børne- og Ungdomsudvalget behandle en åbningsplan for daginstitutioner og skole for 0.-5. klasse i Frederikshavn Kommune.

Byrådsmedlem Ida Skov (EL): – Mens der er coronafare, skal der ikke bruges tid på dokumentation af arbejdet med pædagogiske læreplaner, så det pædagogiske personale kan koncentrere sig om at bekæmpe smittespredning og være sammen med børnene.

Indstillingen til udvalget er, at det enkelte dagtilbud skal bruge Sundhedsstyrelsens vejledning som grundlag for at åbne.

Enhedslisten finder, planen skal indeholde nogle vigtige tilføjelser og præciseringer.

Der hersker p.t. stor usikkerhed og utryghed blandt forældre og ansatte om, hvordan retningslinjerne på nogle af områderne skal udmøntes.

Sundhedsstyrelsen har ændret i nogle af retningslinjerne i løbet af de seneste dage.

Desuden er der nogle af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som vi mener, skal strammes op, ligesom det sker i andre af landets kommuner.

Det er vigtigt, at kommunen melder meget klart ud på de områder, der kan være usikkerhed om.

Alle forældre og ansatte skal have besked om at:

•Børn fra hjem med corona-syge i husstanden opfordres til at bliver hjemme

•Forældre må holde børn hjemme, hvis barnet er i risiko eller der er nogen fra risiko-gruppen i husstanden

•Børns fravær registreres som lovligt fravær, så ingen skal være bange for sanktioner, hvis forældre mener, det er for risikabelt at sende deres barn afsted

•Ansatte, der er i risikogruppe eller har nogen i sin husstand, der er det, må bliver hjemme. Hvis det er muligt, kan de arbejde hjemmefra. For lærernes vedkommende er det oplagt, at de arbejder med den elektroniske undervisning

•Ansatte med syge i husstanden opfordres til at blive hjemme

•Samtlige institutioner bemandes med rengøringspersonale i hele institutionens åbningstid.. De ekstra rengøringspersonaler skal dels udføre det ekstra rengøringsarbejde, dels aflaste det pædagogiske, så de kan bruge mere tid sammen med børnene

•Hvis der ikke er nok voksne til at være sammen med små børnegrupper, skal der ansættes mere personale midlertidigt. Det kan være ansatte, der går op i tid, det kan være vikarer, det kan være ledige

•Mens der er coronafare, skal der ikke bruges tid på dokumentation af arbejdet med pædagogiske læreplaner, så det pædagogiske personale kan koncentrere sig om at bekæmpe smittespredning og være sammen med børneneAnsatte med syge i husstanden opfordres til at blive hjemme.

Det skal være en kommunal beslutning, hvor mange børn der må være i en børnegruppe med deres voksne. For eksempel seks børnehavebørn med den samme voksne hver dag. Det skal ikke være en beslutning, der træffes på den enkelte institution.

Vigtigt at der ansættes det fornødne personale til rengøring – afspritning af legetøj etc.

Men det er vigtigt at holde fast i, at de kompetente er de tilstedeværende medarbejdere i institutionerne. Det betyder, at de skal kunne træffe beslutninger om de konkrete praktiske manøvrer, der skal få hverdagene til at hænge forsvarligt og pædagogisk fornuftigt sammen.

Vi mener, at forældrene skal informeres om den konkrete plan for den enkelte institution. Planen skal udarbejdes i samarbejde mellem de ansatte, arbejdsmiljørepræsentanten og forældrebestyrelserne.