Besparelser i sundhedsudvalget

Besparelser i sundhedsudvalget

Ida Skov i byrådet
arkiv/Poul E Wæhrens

Ida Skov udtaler

Genoptræning har været en succes i Frederikshavn Kommune. Der er en virkelig god indsats på dette område og der bliver opnået fine resultater, som forbedrer mulighederne for at leve et godt liv for børn og voksne, der har haft genoptræning behov.

Den indsats bliver nu lige så stille barberet ned eller i et enkelt tilfælde, barberet helt væk.

På Sundhedsudvalgets møde i mandags d. 12/11 besluttede flertallet (S, SF og V) at :

 

  1. Stoppe helt med genoptræning af bækkenbund.

Fremover må mennesker, der har brug for bækkenbundstræning, f.eks. for at kunne holde på vandet, finde en forening, der opretter hold i den slags træning. I Frederikshavn Kommune findes der p.t. ingen forening der har denne aktivitet. Men selv om det kan komme, når den kommunale træningsmulighed stopper næste år, vil der ikke være den samme garanti for kvalitet og relevans for den enkelte og det vil blive en større overvindelse for mange borgere, der har behov for at genvinde evnen til at holde på vandet, at opsøge kurser i foreningslivet. Desuden vil det være en økonomisk forhindring for de, der har dårligst råd at deltage.

 

  1. Reducere genoptræning af kronikere til kortere forløb og mere holdtræning i stedet for individuel træning.

 

  1. Spare ved at visitere anderledes til genoptræning. Visitationen skal overgå fra fagpersonalet, der har ekspertisen og kontakten med borgerne, til en ledergruppe, der ikke har kendskab til det enkelte individ med genoptræningsbehovet.

 

  1. reducere fysioterapeut-træning af børn. Noget af træningen tænkes overtaget af forældre, lærere og pædagoger. Dvs træningen skal ikke foretages af fysioterapeuter, men opgaven skal glide over til forældre, der i forvejen er på ekstraarbejde, hvis deres børn har handikap, til lærere og pædagoger ( som jo ikke er fagpersoner i denne sammenhæng!) uden at disse får tid til nye opgaver eller opkvalificering.

Det er ærgerligt at en god indsats ikke videreføres og udvikles. Det er vigtigt for livskvaliteten for borgerne, specielt skal vi være opmærksomme på den kommunale genoptræning i disse år, hvor der overføres mere og mere af dette fra Regionen til Kommunerne.

Disse nedskæringer kunne Enhedslisten ikke stemme for.

Sundhedsudvalget har økonomisk mulighed for at bevare de gode tilbud i genoptræning, som i øvrigt også kan betale sig økonomisk på længere sigt, fordi en god genoptræning gør folk mere selvhjulpne og forhindrer sygehusindlæggelser.

Kommunal Politisk Udvalg I Enhedslisten/
Ida Skov