Bevar velfungerende børnehaver og skoler

 Bevar velfungerende børnehaver og skoler

Af Ida Skov, byrådsmedlem (EL), Tronderupvej 26, Frederikshavn Kommunalpolitisk udvalg Enhedslisten Frederikshavn.

Nordjyske Vendsyssel 12.06.2014

BØRNESTRUKTUR: Borgmester Birgit Hansen afviste på spørgsmål fra Enhedslisten 28.5.2014 at søge om tilladelse til at hæve grundskyldspromillen samt virksomhedernes dækningsbidrag, som i dag er på 0 kr. eller evt. skatteprocenten.

Hvorfor ikke prioritere børn, skoler og omsorg for svage, og betale lidt ekstra i skat næste år, i stedet for at lade børn og syge betale for tidligere byråds letsindige omgang med vores fælles kommunekasse?!

Finansministeren har 3. juni indgået økonomiaftale med kommunerne, som indebærer en likviditetspulje til kommuner med dårlig likviditet.

De penge er ikke regnet med i Frederikshavn Kommunes budget for 2015, men borgmesteren siger, det ikke ændrer noget ved at velfærdsområdet stadig skal sparre 125 millioner næste år. Hvorfor dog det? Hvorfor skal likviditetstilskuddet dog ikke bruges til at bevare institutioner og skoler?

Spareforslaget, som går ud på at lukke velfungerende institutioner og skoler, er nu sendt i høring hos de berørte borgere.

Den dialog med borgere, skolebestyrelser og forældrebestyrelser etc. kunne have fået bedre vilkår, hvis de bredeste skuldre tog skraldet for den manglende omhu for likviditeten i de forrige byrådssamlinger.

Hvis den befolkningsprognose, spareforslaget tager udgangspunkt i (som er den mest negative prognose) skulle holde stik med et fald fra 2013 til 2020 på 2000, så er der endnu mere grund til at passe på kerneområderne i velfærden!