Før vi går i trykken

Vi har kun en jordklode, så derfor skal alle samarbejde for at passe på den, så vores efterkommere også kan leve et godt liv. Dette gør vi bl.a. ved, at beskytte vores grundvand mod forurening og arbejde på kollektive løsninger vedrørende indførelse af mere vedvarende energi og sætte tempoet i denne proces i vejret

De der i forvejen har lidt

Kommunalt budget 2018

I går var vi 3 til forhandling på borgmesterens kontor. Der deltog foruden borgmesteren to socialdemokrater mere, Kenneth Bergen og Bjarne Kvist.
Vi forelagde vores krav og ønsker til ændringer af det budgetforslag administrationen har udarbejdet for 2018, og som er blevet 1. behandlet i byrådet.

Pas godt på vores miljø, særligt drikkevandet

Hvis jeg kommer i byrådet, vil jeg være modstander af landbaseret dambrug, hvis de er med til at forurene vores havmiljø. Der skal ske en bedre fordeling af de kommunale midler, så det ikke altid er de svageste, som skal stå for skud. Vi skal passe godt på vores miljø, særligt drikkevandet, som er meget unikt for Danmark.

Byrådet

Enhedslistens Ida Skov blev indvalgt i byrådet 5 november 2013.

Vi er repræsenteret i både Økonomiudvalg og Børn og unge udvalget.

Poul Erik Andersen fra Aalbæk har en kortere periode været hendes stedfortræder.