Danskhed er klassebestemt

Danskhed er klassebestemt

Politikere som Inger Støjberg (V), Martin Henriksen (DF) og partileder Pernille Vermund fra det fremmedfjendtlige Nye Borgerlige kalder til kamp for danskheden. Nye Borgerlige kræver, at muslimske børn med tørklæde ikke skal undervises i folkeskolen.

Tonen i den politiske debat bliver mere og mere rå. Samtidig tvinger regeringen og dens bagland flygtninge til at leve på en ussel integrationsydelse. Grænserne lukkes – selv for FN’s kvoteflygtninge. Et flertal i Folketinget har bestandigt nye forslag til stramninger af flygtningelovgivningen.

Grundtvig er en del af den danskhed, de borgerlige hævder at forsvare. Men Grundtvigs afsæt var et noget andet end deres. Han skrev “Til et folk de alle høre, som regne sig dertil.”  Den sang bruger de ikke på Venstres eller DF’s landsmøder

Det er arbejderklassen, som gennem historien har forsvaret Danmark og den nationale selvbestemmelse

Venstre, Socialdemokratiet, SF med flere er i dag forenet i et vedvarende udsalg af dansk selvbestemmelse til EU og NATO. Denne nyliberale danskhed er forenet om en økonomisk politik, der bygger på EU’s finanspagt, der skaber fattigdom og øget ulighed. Den tilbeder EU’s indre marked og den frie bevægelighed, som har muliggjort, at storkapitalen kan unddrage sig beskatning og skaber social dumping.

Magthavernes danskhed vil splitte arbejderklassen efter etnicitet eller religion. Den bygger på den grundlovssikrede private ejendomsret.

Overfor magthavernes danskhed står den progressive danskhed. Dens grundlag er alle de fremskridt og værdier, som er skabt af den danske arbejderklasses økonomiske, politiske og kulturelle kamp igennem historien. Det er således ikke Mærsk, F.L.Schmidt  eller andre monopoler der skabte velfærdssamfundet. Det er den danske arbejderklasse og fagbevægelsens fortjeneste. Det er arbejderklassen, som gennem historien har forsvaret Danmark og den nationale selvbestemmelse. Danmark må leve op til konventionerne og beskytter mennesker på flugt fra krig. Magthaverne har tiltænkt dem rollen som løntrykkere. Vores udfordring er at integrere dem i klassekampen i en fælles kamp for fælles interesser. Det er progressiv danskhed.

Dette skriv er sakset fra bagsiden af dagens udgave af Dagbladet Arbejderen 28.09.2016 og skal ses som  udtryk for  skibentens og mine egne holdninger og gerne kommenteres.

Mvh, webansvarlig: Flemming Hardy