De vigtige elementer i klimadebatten

Klimabelastende produktionsmetoder

Enhedslisten Frederikshavn – Læsø har siden sidste år haft til hensigt at sætte fokus på klimaforandringerne og omlægningen til økologisk drift .

Det mundede ud i et møde i Maskinhallen Frederikshavn 23 maj, hvor Søren Egge Rasmusssen medlem af folketinget for EL lagde op til en medlevende debat.

Ideen udsprang  af  afdelingens vedvarende arbejde med at sætte Klimaforandringer og sikring af grundvandet på dagsordnen her  i Frederikshavn kommune. og skulle være med til at gøre opmærksom på klimamødet i Hirtshals 24  – 26 maj 2018

Pressemeddelelse

De vigtige elementer i klimadebatten

1) Enhedslistens folketingmedlem Søren Egge Rasmussen MF (klima, energi, landbrugs- og fiskeriordfører) havde mange gode og kreative elementer og tanker i sin fremlægning af de miljømæssige konsekvenser, hvis vi fortsætter som hidtil uden at se realistisk på den stigende trussel overfor miljøet.

Kig ud over forsamlingen i værkstedet 23 maj

Et af hovedtemaerne gik på omstillingen af landbruget fra konventionel dykning til mindre klimabelastende produktionsmetoder. Det blev også betonet, at det er ganske gratis for den enkelte landmand at få lavet et såkaldt omlægningstjek. Så det herudfra kan vurderes om der ligger en økonomisk forsvarlig mulighed for at ændre på driftsformen af det enkelte landbrug. Landet over ligger der flere tusinde store `svinefabrikker`. Angiveligt for at effektivisere svineproduktionen er mange mindre svinebrug lukket ned.

Brugen af neonikotinoider i landbruget ved dykningen af raps til bekæmpelse af jordlopper truer samtidigt biernes eksistens. Der er ifølge engelske undersøgelser evidens for dette.

`Jævnfør Dansk biavlerforenings` Rune Havgaard Sørensen kan brugen af neonikotinoider og andre ”krasse kemikalier” kan have været en medvirkende årsag til det produktionstab på 20% som de danske biavlere led i 2017.

2) Fiskemel til brug for svineproduktionen er i sig selv tankevækkende. Vi rundede hele problemstillingen omkring ”kvotekongernes” betydning for fremtidens fiskeri. Hvilken mængde ressourcer er der fortsat til rådighed for fremtidens generationer i verdenshavene, når der populært sagt kun høstes og ikke sås ?

3) Søren understregede, at den mest vanskelige faktor i klimaforandringerne er og bliver transportsektorens ekspansion både i Danmark og globalt. Måden vi dyrker jorden på og skovarealernes udvidelse til eksempelvis 17% af det samlede areal i Danmark. Disse og mange andre vigtige elementer blev diskuteret af et veloplagt publikum i Maskinhallen denne varme sommerdag.

Biodiversiteten er af stor betydning for vores klima og artsrigdommens sikring. Her spiller kommunerne over hele landet en afgørende rolle. Græsarealer kan se meget forskellige ud. I Århus kommune er der lavet ordninger hvor nogle arealer står som vild natur. Ved en sikring og bevarelse af planternes mulighed for at overleve sikres biodiversiteten, bestøvningen af frugttræer og balancen i økosystemet er livsnerven i det landskab vi alle formentlig ønsker at videregive til de fremtidige generationer.

For Enhedslisten Frederikshavn – Læsø

Flemming Hardy Olsen

28.05.2018

Forslag om forbud mod

brugen af neonikotinoider i landbruget

http://www.ft.dk/samling/20171/beslutningsforslag/b134/index.htm

Enhedslistens grønne program 2018-05-28

https://org.enhedslisten.dk/files/enhedslistens_groenne_program.pdf