Demokrati og nærhed

Skagen 19.11.17

Demokrati og nærhed

af Flemming Hardy Olsen

Ved kommunalreformen i 2007 skete der en pludselig ændring af manges opfattelse af hvad nærdemokrati kunne være for en størrelse. Fra at skulle tænke inden for vante rammer blev Skagboerne pludselig en del af noget større, hvad enten hun eller han kunne lide det eller ej. Der synes pludselig at være langt til rådhuset i Frederikshavn, hvilket der jo også er fysisk set.

Ved ankomsten til Skagen 2008

Jeg blev efter en kort betænkningstid fast indbygger i Skagen i marts måned 2008. Hvor jeg et års tid ernærede mig som håndværker -tømrer inden jeg gik på efterløn. Jeg har kendt og besøgt Skagen siden 1978, hvor jeg traf min nuværende hustru, der er født og opvokset i Skagen. Vi har en datter og 2 børnebørn sammen.

Mit nuværende politiske engagement startede den 7 november 2014, hvor jeg kort før kommunevalget meldte mig ind i Enhedslisten. Jeg har altid siden jeg var helt ung stemt til venstre for socialdemokratiet. Min sikkerhed omkring mit politiske ståsted er skabt gennem mit arbejde som bygningssnedker, hvor det næsten altid var kollegaer fra venstrefløjen der tog teten i den politiske og faglige kamp. For bedre løn og arbejdsvilkår, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Medlemsdemokratiet i EL fungerer igennem vore medlemsmøder der afholdes i Skolegade 8 i Maskinhallen Frederikshavn en gang om måneden. I al beskedenhed har jeg godt kendskab til, hvad der foregår i vort lokalområde, men har ikke nødvendigvis `en mening om alt.` Her i Skagen er jeg interesseret i byplanlægning og natur og miljøpleje. Min kontakt til vores byrådsmedlem Ida Skov er hyppig via e-mail korrespondance, det sker tit når der er emner i byrådet der vedrører Skagen som kræver et lokalkendskab. Jeg har stor respekt for de lokale `græsrødder` som jeg også selv er en aktiv del af.

Foran indgangen til rådhuset, stem Enhedslisten 21 november 2017

Mit kendskab til Enhedslistens kandidater til kommunevalget er rigtig god. Kandidaterne dækker fra Vorsaa i syd, Sæby og Frederikshavn til Elling og Aalbæk  og med undertegnede som lokal kontaktperson for Skagen, bosiddende 2 km fra Grenen.

Uden overdrivelse er jeg imponeret over den konstruktive, intense arbejdsindsats Ida har ydet de 4 forgange  år i byrådets Økonomi og B & U -udvalg. Og ikke mindst samarbejdet med det  kommunalpolitiske udvalg i EL og  andre borgergrupper i hele kommunen.

Kontakt mig gerne for yderligere information: T 2985 8667
af Flemming Hardy Olsen

. . . . Meld dig ind – KLIK = bliv medlem

. . . . KLIK = Ida`s biografi til kommunalvalg -17