Den første tid i byrådet

Den første tid i byrådet.

Af Ida Skov

Jeg er blevet modtaget godt af de andre byrødder og administrationen.

Jeg synes det er overvældende at sætte sig ind i alt det, der foregår og i dagsordenerne. Afdelingens Kommunalpolitiske gruppe mødes før byrådsmøderne og har også holdt et semina.

Derfor besluttede afdelingen (medlemsmødet), at prioritere 3 emner i starten.

1)Arbejdsklausuler og sociale klausuler i offentlige arbejder.

2)Læreraftale

3)Forsvare velfærden, bl.a. følge op på ældrepuljen.

1)Arbejdsklausuler. Vi har udarbejdet et forslag og jeg konsulteret 3f om det. Men det har vist jeg at byrådet sidste år har vedtaget noget, der ligner meget. Vi arbejder videre med sagen, for at se om der bliver fulgt op, og om reglerne er gode nok.

2 og 3)

Det første store emne, vi skulle forholde os til i byrådet var budgettet for 14 og for 15-17.

Det er som I sikkert ved endt med, at alle på nær Enhedslisten har besluttet at skaffe 100 millioner om året 15-17 ved at sænke serviceniveauet og ved produktivitetsstigninger, Altså skal der nedlægges rigtig mange stillinger og de ansatte skal arbejde hurtigere.

KomPol gruppen i afdelingen samledes til et ekstra møde og klædte mig på til følgende indstilling, som det udtrykkes i vores læserbrev :

Læserbrev.

Der må være andre måder.

I går har økonomiudvalget behandlet budgetforlig 14, som blev vedtaget sidste år.

Og behandlet budgetoverslag for 15-16-17.

Kommunekassen er tom!

– og Kommunens gæld er så stor, at godt 1 % af skatteindtægterne går til renter og afdrag.

Det , det koster at drive Frederikshavn Kommune, er 100 mil mere end kommunens indtægter om året.

Så det er nødvendigt at Kommunen enten får færre udgifter eller større indtægter.

For 2014 er der vedtaget et budget. Det har Enhedslisten overhovedet ingen andel i, og vi kan ikke tage ansvaret for de evt. forringelser der er indbygget i det .

Vi har heller ingen andel i den store gæld, der er blevet opbygget, men som realiteterne er for Kommunens økonomi, er det nødvendigt, at nedbringe gælden eller i hvert fald ikke at lade den vokse med 100 mil om året, og vi ser det som vores opgave at være med til at finde pengene.

Det forslag, der nu er lagt frem , vil formindske udgifterne til driften i de kommende år først og fremmest ved at nedlægge stillinger, det der hedder serviceforringelser og øget produktivitet. Det kan kan vi ikke gå ind for, og vi finder det urimeligt, at vi allerede nu skal beslutte, at det på den måde hullet i kommunekassen skal lukkes.

Selvfølgelig skal administrationen gå i gang med at analysere og lede efter mulige måder at nedsætte udgifterne på, men det kan ikke være rigtigt at vi her 2 måneder inde i en 4-årig byrådsperiode bliver taget som gidsler i et budgetspil, som andre har lagt rammerne for, og som vil lade servicen til børn, ældre og svage samt kommunens ansatte betale underskuddet.

Vi mener Kommunens kontrakter skal gennemgås for at finde forbedringer og ligeså må der ses kritisk på de forskellige foretagener der bliver støttet af skattekroner.

Men det vigtigste er, at der også må findes løsninger på indtægtssiden. Det kan vare højere grundskyld, dækningsafgift som pt . er på 0 i Frederikshavn kommune, eller endnu en gang skatteprocenten.

Det er ikke skattens størrelse, der afgør om folk finder det attraktivt at bo i Frederikshavn. Det er mulighed for arbejde, god omsorg for børn og ældre, gode skoler, et godt miljø osv.

Desuden foreslår vi byrådet at sætte på dagsordenen til KLs topmødet i marts at likviditetstilskuddet til kommunerne, som er blevet forlænget de sidste år gøres permanent.

Vi vil også foreslå, at byrådet forpligtiger sig til at samarbejde med andre trængte kommuner om at presse på for at økonomiaftalen for 2015 mellem KL og finansministeriet giver bedre mulighed for kommunerne at overkomme de store opgaver, de har fået lagt ud. Det giver ingen mening, at være medlem af en forening KL, hvis den ikke varetager også de trængte kommuners interesser.

Ida Skov

Så har der været skifergas, som vi fortsætter med at prioritere at modarbejde. Jeg har til byrådsmødet udtrykt vores modstand mod projektet og tiltrådt indstillingen om at det sendes i offentlighedsfase. Vi håber på at være med til at mange bliver aktive i modstanden mod udvinding af gassen.

Læreraftalerne håber vi stadig at kunne få på dagsordenen, hvis de forhandlinger om løn og arbejdstid, som administrationen for tiden har med lærerforeningen bryder sammen.

På sidste B og U møde var jeg fast besluttet på ikke at tiltræde en indstilling om ressourcetildeling til institutioner og skoler, fordi det medførte nedlæggelse af 18 lærerstillinger. Det viste sig umuligt at imødegå indstillingen fordi de beslutninger, som har den virkning at stillingerne nedlægges er truffet i december af det gamle byråd. Bl.a. var der truffet beslutning om at lærerne skal undervise 2 klokketimer mere, derfor bliver der nogle i overskud. Sådan oplever jeg mange sager, som vi ikke kan have indflydelse på, fordi de er sat i gang og besluttet sidste år.

Ældrepuljen er besluttet efter høring hos ældrerådet og handikaporganisationerne. De skal mest brugt dels på at ansætte folk på plejehjemmene dels på at forbedre hjælpen til ældre, når de kommer hjem fra sygehus og på kortere ventetid på genoptræning.

Sidst i marts er jeg delegeret til KLs topmøde. Jeg skal finde ud af, hvordan det foregår og forsøge at forstå, hvilke muligheder det giver at være med der. Måske kan vi få taletid (max 2 min). Jeg ved endnu ikke om det skal forsøges

Ida Skov