Det glæder Enhedslisten

Nu skal det være slut med skifergas i Danmark

Det glæder Enhedslisten, at det franske olieselskab Total nu lukker deres prøveboring i Dybvad ved Frederikshavn. Men kampen stopper først, når der definitivt lukkes ned for muligheden for efterforskning og udvinding af skifergas i Danmark, fastslår energiordfører Søren Egge Rasmussen.

 Sammen med en del af Folketingets Energiudvalg skulle Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen have været på besøg hos Total her til morgen. Besøget er nu aflyst, idet Total i aftes meddelte, at selskabet øjeblikkeligt lukker prøveboringen.

– Det er en uhyre vigtig delsejr i kampen mod skifergas. Men kampen stopper først, når indvindingstilladelsen er trukket tilbage og der er vedtaget et moratorium, der stopper al fremtidig efterforskning og udvinding af skifergas i Danmark, siger Søren Egge Rasmussen og tildeler samtidig delsejren dem, der har gået forrest i protesterne.

– Jeg vil gerne sige tak til alle de borgere og foreninger, som ihærdigt har været med til at protestere mod skifergasboringerne og oplyst om de miljømæssige farer ved at indvinde skiftergas. De kan have været med til at sikre, at indvinding af skifergas aldrig bliver en realitet på dansk jord.

Energien skal være vedvarende

Enhedslisten har tidligere stillet forslag om, at skifergasboringen skulle lukkes og indvindingstilladelsen trækkes tilbage. Partiet vil genfremstille forslaget og arbejde for, at Folketinget vedtager, at der ikke skal udvindes skifergas i Danmark.

– I mellemtiden vil jeg opfordre byråd i en lang række kommuner, hvor der kan være skifergas i undergrunden, til at træffe beslutning om, at der ikke skal laves prøveboringer eller indvindes skifergas i deres kommune, fortæller Søren Egge Rasmussen.

Enhedslisten energiordfører minder samtidig om, at søgen efter skifergas er aldeles overflødig i forhold til at sikre Danmarks energiforsyning.

– Vi har masser af muligheder for at sikre en energiforsyning baseret på sol og vind. Vi har ikke brug for indvinding af skifergas i Danmark. Desuden fastlægger det langsigtede energiforlig fra 2012, som Enhedslisten er med i, en omstilling til 100 procent vedvarende energi, slutter han.

web, 18 august fho