E-numre.

E-numre.

TTIP og ISDS. Vil vi spise det? Bliver vi spurgt?

EU kommissionen forhandler for tiden en handelsaftale med USA for at få et større marked uden handelshindringer (TTIP). Forhandlingsmandatet er hemmeligt, men dele af det er blevet lækket, bl.a. et afsnit, der vil give udenlandske virksomheder ret til at kræve erstatning af en stat, hvis den vedtager en lov, som mindsker virksomhedens mulighed for overskud af dens investeringer i landet (Investeringsbeskyttelse eller ISDS). Lækket af forhandlingerne om ISDS har ført til debat i EU landene, og et mindretal af lande herunder Tyskland, Frankrig og Holland er imod investeringsbeskyttelsesaftalen. De er så mange, at de blokerer for, at forhandlingerne kan omfatte ISDS. Den danske minister forsøger nu sammen med 12 andre EU lande at påvirke kommissionen til at fortsætte med at forhandle om en aftale, der omfatter ISDS. Det har de gjort i et brev 21. oktober. HAR DEN DANSKE MINISTER BEMYNDIGELSE TIL DET? Er et flertal i folketinget bag? Er flertallet af danskere bag?
Her er et par eksempler på, hvordan allerede eksisterende investeringsbeskyttelsesaftaler har ført til erstatningskrav til stater der vedtager love, der påvirker multinationale firmaers profit:
I Canada har det USA-baserede udvindingsfirma Lone Pine Resources med henvisning til en aftale mellem USA og Canada krævet, at forbundsregeringen skal yde kompensation til Lone Pine på næsten 1,4 milliarder kroner, fordi Quebecprovinsen har lavet et foreløbigt forbud af en kontroversiel skifergasudvindingsmetode, mens man venter på en vurdering af virkninger for miljøet.
Slovakiet er på lignende vis blevet slæbt for en domstol af det hollandske forsikringsfirma Achmea. I 2006 forsøgte den slovakiske regering at tilbagerulle privatiseringer indenfor sundhedsområdet, som den tidligere regering havde indført og krævede, at sundhedssystemet skulle fungere på ikke-kommercielt basis. Det var Achmea imidlertid ikke tilfreds med, og efter en årelang tvistbilæggelsessag blev der i 2012 dømt til fordel for Achmea, som skulle tildeles 160 millioner kroner fra den slovakiske statskasse.

 

kommenter på ovenstående indlæg indsender er os bekendt fho 12.11.2014