EL: Har MED-systemet en demokratisk struktur?

11.04.2019 | Af: DEBAT-INDLÆG

af Carsten Nielsen, Enhedslisten Sæby

Carsten Nielsen, medlem af Arbejdsudvalget i Enhedslisten i Frederikshavn Kommune, har skrevet dette indlæg:

Borgmester Birgit Hansen har tidligere (bl.a. i diskussionen om ansættelse af en “Whisleblover”) givet udtryk for, at MED-systemet er fuldt ud gearet til at klare alle de demokratiske spørgsmål eller problemer, som medarbejdere kan have eller havne i.

Kommunaldirektøren har også været fremme for at beskrive den store medarbejdertilfredshed, der er i kommunen (cirka 80 procent tilfredse medarbejdere).

Vi håber i Enhedslisten, at ovenstående kan blive brugt i sagen om arbejdstilrettelæggelse for personale i “Center for sundhed og pleje” efter, at over halvdelen af personalet giver udtryk for ikke i tilstrækkelig grad at være informeret om processen og konsekvenser af omlægningen af deres arbejde i så god tid, at de har haft mulighed for at klæde deres tillidsrepræsentant på til diskussion med ledelsen.

MED står for medindflydelse og medbestemmelse , og systemet er en del af overenskomstaftalen mellem arbejdsgiversiden KL (kommunernes landsforening) og lønmodtagersiden KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte)

For os at se vil det være rimeligt, at borgmesteren og den øverste administrative ansvarlige for MED-systemet, kommunaldirektøren, beder om, at processen starter forfra, så alle medarbejdere kan deltage i en diskussion om emnet og give deres mening til kende, inden beslutninger om omlægning tages.

Dette kunne være et godt eksempel på, at MED-systemet har en demokratisk struktur, hvor medarbejdere kan give deres mening til kende, og det vil sandsynligvis også føre til bedre medarbejdertilfredshed, end det vi oplever nu i denne sag.

Når borgmesteren i et tidligere indlæg om denne sag giver udtryk for, at man ikke bare kan lade processen gå om, fordi nogen er utilfredse, vil jeg henlede borgmesterens opmærksomhed på, at hendes eget parti, Socialdemokratiet, ikke havde samme skrupler i 1993, da de støttede op om en ny afstemning vedrørende Danmarks tilknytning til EU. Dette på trods af, at befolkningen i 1992 havde stemt imod en nærmere tilknytning.

I den sammenhæng kan en ny proces og afgørelse om arbejdstilrettelæggelse for medarbejdere i Frederikshavn vel ikke vælte læsset? Det kræver kun lidt fleksibilitet. Den samme fleksibilitet, som man i den nye tilrettelæggelse af arbejdet forlanger af medarbejderne.

Publiceret i Kanal Frederikshavn 11.04.2019
webmaster Flemming Hardy Olsen