Elektrificering af tognettet

Tog og skinner vigtigst

PRIORITERING: I Enhedslisten Nordjylland er vi helt enige om at prioritere udbygningen af togdriften og en elektrificering af denne. Vi er også enige om at afvise at bruge seks-syv mia. på en motorvejsforbindelse hen over Egholm. De miljømæssige fordele er indlysende, men vi får også langt mere udvikling i Nordjylland for pengene, hvis vi prioriterer bedre skinner og togdrift i stedet for mere motorvejsbyggeri.

Af Susanne Flydtkjær, regionsrådsmedlem (Enhedslisten), Vestre Fjordvej 34, 9000 Aalborg og Ida Skov byrådsmedlem (Enhedslisten) i Frederikshavn, Tronderupvej 26, 9900 Frederikshavn​ og Per Clausen byrådsmedlem (Enhedslisten), Vestre Fjordvej 34, 9000 Aalborg

Når vores medlem, Erik Thyge Nielsen, (14.7.) argumenterer for det modsatte, står han ikke bare alene i vores parti. Han har også uret.

Vi er stolte af, at vi inden for de sidste fem år har været med til at gennemføre en række beslutninger til fordel for Nordjyllands infrastruktur. Nordjyske Baner overtager den regionale togdrift i Nordjylland. Det vil føre til markante forbedringer i den kollektive trafik. Vi har sikret investeringer i en godsterminal i Hirtshals. Vi har indgået en aftale, som skulle sikre elektrificering af tognettet til Frederikshavn. Aalborg Havn har nu tilsluttet sig vores ønske om at langt mere gods skal over på skinner. Disse investeringer og beslutninger skal nu sikres og udbygges. Alle havne i Nordjylland har brug for at transportere gods fra deres havne ud af Danmark og ned i Tyskland. Her overtager tog mere og mere af transporten af gods. Derfor er det en kolossal fordel, hvis vi også fra de nordjyske havne kan transportere gods på skinner. Her er der brug for samarbejde mellem havnene i Nordjylland.

Mere gods og flere passagerer på skinner vil også give mere plads på vejene til dem, som togtransport ikke udgør et realistisk alternativ for. Også derfor har vi en fælles nordjysk interesse i at sikre plads på de nordjyske skinner til flere passagerer og mere gods. Elektrificering er en helt nødvendig forudsætning for dette.

Desværre ser vi regeringen forsøge at sabotere denne udvikling. Her bruger de dygtigt det nordjyske ønske om en 3. Limfjordsforbindelse ved at antyde, at vi kan få flere motorveje, hvis vi dropper investeringerne i bedre togdrift. Det er imidlertid langt mest sandsynlige er, at vi hverken får en 3. Limfjordsforbindelse eller investeringer i togdriften i Nordjylland, hvis Venstre får lov til at bestemme. Listen over motorvejsprojekter, som Venstre lovede i sidste valgkamp, er nemlig uendelig. Derfor opfordrer vi nu Socialdemokratiet til at prioritere en fastholdelse af udbygningen og elektrificeringen af den nordjyske togdrift og ikke levere argumenter til Venstres forsøg på at flytte penge fra denne over til motorvejsprojekter ved stædigt at fastholde fokus på den 3. Limfjordsforbindelse.

Web; Flemming Hardy 09:17 19.07.2016