Energisatsning

 Energisatsning kan sikre landsbyernes fremtid

 – Rapporten “Den energioptimerede landsby” med konkret udgangspunkt i de to nordjyske landsbyer Dybvad og Jerup) påviser, hvordan man kan satse på energibesparelser og omlægning til vedvarende energi kan gøre boligerne i disse områder langt mere attraktive og skabe arbejdspladser i lokalområdet. Derfor vil det være oplagt at følge op på med denne rapport med politiske initiativer, der fjerner blokeringerne for en sådan udvikling mulig, udtaler Per Clausen, miljøordfører for Enhedslisten.

 – Lovgivningen bør tilpasses, så det bliver mere attraktivt at satse på kollektive løsninger baseret på vedvarende energi også i landsbyerne. Derfor foreslår Enhedslisten, at vi gennemgår lovgivningen på området for at identificere og fjerne de elementer, der gør en sådan omstilling vanskelig eller umulig, fortsætter Per Clausen.

 – Både investeringer i omstilling til vedvarende energi og i energibesparende renoveringer af boligerne kræver lån. Desværre er det ofte helt umuligt at låne penge til sådanne formål i landsbyer. Derfor foreslår Enhedslisten, at der etableres billige statslån målrettet til investeringer i energirenoveringer og omstilling til vedvarende energi i landsbyerne, siger Per Clausen.

 – Disse initiativer kan gøre boligerne i landsbyerne langt mere attraktive for boligsøgende familier og hele omstillingen vil kunne skabe masser af arbejdspladser i lokalområderne. Derfor er det et oplagt redskab til at vende udviklingen i landsbyerne samtidig med at vi yder et bidrag til at løse klima- og miljøudfordringerne, slutter Per Clausen.

 Yderligere kommentarer:

 Per Clausen

 Tlf. 33 37 50 08

23/3.2014