Enhedslisten Fr.h.-Læsø. Dagsorden medlemsmøde d. 5/11

Vi har i afdelingen i et stykke tid, haft mange  aktiviteter i gang og planer om meget mere.

Desværre kommer der hele tiden forhindringer i vejen af de mange forholdsregler og forbud, vi alle er nødt til at overholde for at undgå smittespredning af covid19-virus.

Vi i AU nægter at opgive at holde gang i politikudvikling og aktivitet i vores afdeling, men det er umuligt at mødes og holde møder i det omfang og på den måde vi gerne vil.

Vi må alle lægge hovederne i blød og finde på tillempede måder at drive politik på. Der er brug for Enhedslistens initiativer i vores kommune.

Vi havde alle glædet os til at mødes rigtig mange medlemmer og sympatisører på onsdag d. 4/11 til ny inspiration og samvær. Det er vi desværre nødt til at udsætte, for vi må højst samles 10 personer.

Vi  opretholder medlemsmødet på torsdag d. 5/11 på den måde, at vi sørger for at nogle af os fordeler os ind i de tilstødende lokaler, så vi aldrig bliver mere end 8 i eet lokale af gangen hvis vi møder flere op. Vi  spritter af og holder afstand og der findes mundbind til de, som måtte ønske det.

Vi har foreløbig modtaget 7 gode forslag til konkurrencen om, hvad vores hus i Th.Bergsgade skal hedde. Vi afslører de foreløbige forslag her, måske kan det være inspiration til flere. Nu vi ikke kan stemme om forslagene er afgørelsen udsat og derfor kan flere nå at indsende forslag 🙂 Ny Deadline dato ?!

Skal vores hus hedde : Debat-cafeén, Folkestuen, Folkets Hus i Fr.h., Folkets Cafe´, Debat-huset, Tænketanken, Soli hytten.

Venlig hilsen Ida Skov


Dagsorden til medlemsmødet torsdag d. 5/11 kl. 19 Th. Bergsgade 8 i Frederikshavn

  1. Valg af ordstyrer og referent.
  2. Godkendelse af referat fra seneste medlemsmøde.
  3. Klimapolitik i vores kommune. Stikord: Energiforsyning, lokale solcelle- og andre energilav, Vandudledning, skovrejsning, affald, svinefabrikker, vild natur,
  4. Ønsker til indhold af regionsmøde om KV21. ( Regionsbestyrelsen har besluttet at holde et fælles møde for de nordjyske afdelinger med forberedelse til kommunevalget 2021).
  5. Kort nyt fra udvalg og regionsbestyrelse, familiepolitik, dyrevelfærd, klimatosserne, Kommunalpolitisk udvalg, Arbejdsudvalg.
  6. Evt.