Enhedslistens budgetforslag 2019 for Frederikshavn

af Flemming Hardy Olsen

Herunder kan du læse om vores eget budgetforslag samt detaljerne i tallene ved at klikke på nedenstående LINK. Håber du kan få et billede af, hvad der er muligt eller rettere var en mulighed, før vi valgte at trække os eller blev dømt ude af det socialdemokratiske flertal i byrådet.

KLIK = LÆS, Enhedslistens-ændringsforslag-til-budget-2019-2022.pdf

KLIK = Link til pressemeddelelse, enhedslisten-er-ikke-med-i-budgetaftalen-for-2019/

For yderligere information kontakt Enhedslistens Byrådsmedlem Ida Skov. 

E-mail:  ida.skov@skolekom.dk & idsk@frederikshavn.dk


Enhedslistens budgetforslag 2019

Indledning Enhedslisten arbejder for at kommunen skal være et godt sted at vokse op, leve og arbejde i og bliver gammel i.

Enhedslisten ønsker, at alle sikres et minimum af tryghed, økonomisk og socialt, så alle borgere får mulighed for et liv, hvor de ikke skal frygte udelukkelse fra samfundet, og hvor de kan have indflydelse på deres eget liv, uanset hvilke begivenheder, der sker i deres tilværelse. Frederikshavn Kommune skal være deres sikkerhedsnet, hvis de ikke er i stand til at klare tilværelsen for sig selv og deres børn.

Enhedslisten ønsker at fællesskabet skaber rammer om børnepasning, skole og ungdomsliv, der giver børn og unge mulighed for en alsidig udvikling, så de både får et godt børne-ungeliv og et godt afsæt for senere at klare sig i samfundet som det er og lyst og evne til at deltage aktivt i udviklingen af fremtidens samfund. Ligeledes skal det kommunale fællesskab være en respektfuld ramme om vores ældre medborgeres liv, så de har indflydelse på indretningen af deres tilværelse.

Frederikshavn Kommune ønsker og har lykkedes med at få nye borgere til at arbejde og bo i kommunen, også fra andre egne af verden. Enhedslisten ønsker at Frederikshavn fortsat skal være åbent over for disse og støtte, at de hjælpes ind i fællesskaber så vi alle får mulighed for gensidig berigelse på tværs af kultur, religion og etnicitet. Dette kan bl.a. gøres ved at anerkende og fremme eksisterende og evt. fremtidige græsrodsinitiativer.

Enhedslistens budgetforslag er udarbejdet på grundlag af ønsket om et godt og værdigt liv til alle borgere i vores kommune.

Situationen med lave normeringer i dagtilbud og skoler kræver, at Frederikshavn Kommune investerer i mere pædagogisk personale og i flere lærere.

Heldigvis er der nu økonomi i kommunekassen der tillader det, og det vil være uansvarligt at undlade eller udsætte at forbedre forholdene på disse to området.

KLIK = LÆS, Enhedslistens-ændringsforslag-til-budget-2019-2022.pdf