Enhedslistens byrådsarbejde.

 Kære medlemmer

 Hermed en opdatering af Enhedslistens byrådsarbejde.Vi holder stadig møde for interesserede medlemmer i gruppen “KommunalPolitiskUdvalg” forud for hvert byrådsmøde.

Her diskuterer vi lokalpolitik, prioriterer hvad vi skal arbejde med og beslutter vores holdning til de punkter, der er på byrådets dagsorden. De bliver så godkendt på efterfølgende medlemsmøde.

Vi har længe haft som punkt, hvordan vi skal forholde os til forhandlingerne om næste års budget, og i mandags besluttede vi, hvad vores udmelding om budgettet skulle indeholde. På den baggrund gik jeg til byrådsmødet i aftes.

 Vi kan ikke tage ansvar for et budgetforslag som det, der foreligger som forslag nu, og som er en aftale mellem SF, Venstre og Socialdemokratiet. Det skal skaffe 150 mio. overskud på kommunens drift næste år, for at fylde den tomme kommunekasse op, og det skal ske ved fyringer af mange, mange ansatte indenfor velfærdsområdet og dermed voldsomme forringelser inden for alle områder, vi prioriterer.

 Vi foreslår nogle andre principper, til at skaffe de nødvendige indtægter til kommunen.

 Desuden opfordrer vi specielt til at skrotte sammenlægningen af kommunens skoler til 4.

 Jeg vedlægger mit talepapir fra i aftes om forelæggelse af vores holdning til budgettet.

 På mødet ønskede 4 Venstrefolk have et forslag til afstemning om at udskyde skolestrukturbeslutningen et år. Det bakkede de 4 DFere, C og Enhedslisten op, men det blev afvist med henvisning til styrelsesvedtægten.

 Budgetbehandlingen forsætter nu på den måde, at alle partier har sagt ja til en invitation fra borgmesteren om at mødes med hende til budgetforhandling. For Enhedslistens vedkommende sker det d. 23 sammen med Johnnie Porsgaard fra KomPolUdv.

 Derefter kan alle fremsætte ændringsforslag til budgettet, senest d. 29/9 kl. 9.00.

 Jeg vil lige omtale et andet punkt fra byrådsmødet i aftes: “Potentialeplan for Skagen”, om hensigterne og mulighederne for at udvikle Skagens kystturisme. Til det punkt har jeg sammen med Christina Lykke en udtalelse til referat, der siger, at vi er imod, at planen kan indeholde opførelse af et luksushotel på Grenen (ikke ordret). Det er i et område, som er omfattet af naturbeskyttelse og inden for den strandbyggelinie, som man ikke må bygge indenfor, men regeringen vil give lov til 10 projekter i kystkommuner, hvor der kan dispenseres fra lovbestemte regulering af den fysiske planlægning, derfor er ideen kommet op nu.

 Venlig hilsen

 Ida Skov 18.9.2014

 

Bilag Størrelse
Talepapir 28.pdf 94.75 kB