Et indholdsrigt liv.

Det er vigtigt at unge har et indholdsrigt liv.

Spareforslaget der blev vedtaget på BU mødet i sidste uge. Er bedre end det første forslag om ”attraktive dag-, fritids- og klubtilbud, som et flertal sagde nej til i 2015. Det gør ikke forslaget, som i stedet blev vedtaget til acceptabelt. Vi mener, det har vist sig umuligt at spare mere på BU området, hvis der skal være rimelige kommunale tilbud for børn og unge. Der spares 1 mio. ved at nedlægge stillinger i SFO. Forældrebetalingen for børnene fra 3. Kl vil blive ca. dobbelt så høj som for de andre børn i samme klub.

Ungdomsskolen skal spare ved at sammenlægning med ungdomsklubber og andre. Det vil sige, færre tilbud.

Vi forudser, at det vil føre til at Maskinhallen i Skolegade 8 inddrages og foreningslivet i kommunen vil miste deres mødested. ”Ideen i vores politik” er at motivere de unge, så de får lyst til at tage en ungdomsuddannelse lokalt for derefter at vende tilbage efter færdig uddannelse. Det leves der ikke op til i det, vi tilbyder dem! Det er ikke nok at påvirke flere til at uddanne sig erhvervsfagligt, men også nødvendigt, at unge har et indholdsrigt liv og mulighed for at være sammen med andre om deres interesser mens de vokser op!

Enhedslistens kommunalpolitiske udvalg

Flemming Hardy Olsen, 25.1.2016