Et mysterie ved Kandestederne

Flertallet i Fr.h. byråd har nu besluttet; at der må opføres 19 sommerhuse mellem Ruths Hotel og Råbjerg mile. Området er det mest fantastiske natur-og kultursted, som ikke findes noget andet sted i Danmark, og derfor er en enestående turistattraktion for Frederikshavn Kommune, og et værdifuld sted at besøge for alle os i Nordjylland. Det sted forringes nu kraftigt både for hoteldrift i Kandestederne, for kommunens borgere og andre besøgende.

Der er kommet indsigelser fra flere hundrede borgere. Kommunens sagsbehandlere, har lyttet og indarbejdet ønskerne i indsigelserne til at gøre sommerhusbyggerierne mindre skæmmende, ved gøre det ulovligt at bebygge 3 af de mulige sommerhusbyggerier foran milen. Men BR-flertallet stemte igennem at det skal være muligt at bebygge alle 19 grunde. Kun Enhedslisten, SF og Pia Karlsen (V) stemte imod Jeg undrer mig over: Hvorfor vil flertallet ikke taget hensyn til de virkelig mange indsigelser mod projektet, og vedtage administrationens forslag om at tage de tre værste grunde ud? Hvorfor er der i tværtigmod tilføjet 3 grunde i det endelige forslag? Det blev der spurgt om ved byrådsbehandlingen i onsdags, men ingen kunne svare på det.

Argumentet for at tillade udstykningen er at konsortiet, som ejer hotellerne 17 af de nye udstykninger, er, at dette konsortie kan benytte indtægterne ved sommerhusbebyggelsen til at restaurere og udbygge hoteldriften, men udvalgsformanden indrømmede på byrådsmødet, at der absolut ingen garanti er for at ejerne vil indvestere de indtægterne ved udstykningen til hotellet. Hvilke interesser er det der bliver varetaget med denne beslutning?

Det er et mysterie

Af Ida Skov, byrådet Frederikshavn