Et nu i vinden . . .

Et nu i vinden . . .

1) Plakater der flagrer i vinden, -ideologiers forsvinden “Copy paste” indtager scenen. Venstre går til ‘højre’, liberalismen ‘går op i spids’ til Grenen.

2) Nu skal der bygges i sandet helt skamløst ud i vandet, nostalgiens visualisering går ‘ bananas’, når historiens vingesus tager over og neoliberalismen kaster anker.

3) Krydstogt skibe på havnen, krydstogts turister ta’ r landgang naturen gjort tilgængelig og gangbar,-turister på langfart . . . betragtes med merkantil forventning!

Grenensporet mod det grå fyr

4) En måge der skriger i mod vinden sandflugten smyger henover kinden, far med 2 børn nyder duften af lyng, 2 mænd med kikkert ved min hæk, iagttager fugletræk der ta’ r væk!

5) Salamien bli’ r mindre -metoden er velkendt, kun en skive ad gangen, så er der ingen der ser det!? 10 mill fra psykiatrien; nå hva’ fa’ en . . .

Solidaritet

Hvis solidaritet er noget, man blot ønsker, når man selv trænger til den, så findes solidariteten ikke mere

Solidarisk hilsen

Flemming Hardy Olsen, talsperson for liste Ø i Skagen.

KLIK = LÆS Enhedslistens DELPROGRAM/miljoekampen

1. Grøn omstilling
Maria Reumert Gjerding, miljøordfører for EL

To vigtige opgaver står foran os: Vi skal skabe arbejdspladser til de mange mennesker, der på grund af krisen har mistet deres job. Og vi skal tage hånd om den klima- og ressourcekrise, der truer med at ødelægge vores klode. I fællesskab kan vi løse problemerne på én gang, hvis vi sætter skub i en grundlæggende grøn omstilling af vores samfund. Det betyder blandt andet, at vi skal energirenovere vores boliger, udbygge den kollektive trafik, opstille nye vindmøller og udvikle grønne teknologier i forhold til fx genbrug og såkaldt cirkulær økonomi.

Vi skal turde være visionære og gå foran. Vi skal vise resten af verden, at det kan lade sig gøre at omstille sig til 100 % vedvarende energi, at lukke ressourcekredsløb og nedbringe vores forbrug til et bæredygtigt niveau.

Ved at blive foregangsland inden for grøn omstilling vil Danmark komme i front med de teknologier og løsninger, som efterspørges globalt – fordi problemerne med klimaforandringer og nedslidte ressourcer er globale. Det vil både skabe arbejdspladser og sikre, at vi efterlader et mere bæredygtigt samfund til vores børn og børnebørn.

2. Et samfund uden økonomisk vækst

Fortsat økonomisk vækst er uforenelig med en løsning på klima og miljøkrisen. Vi skal derfor gentænke den måde, vi lever, arbejder og forbruger på. Vi skal i langt højere grad dele både forbrugsgoder, ressourcer og det arbejde, der er. Det sidste vil give os mere fritid til andet og mere end arbejde, til gavn for rigtig mange mennesker.

I dag tilbringer mange småbørn over halvdelen af deres vågne timer i en daginstitution, og mange børnefamilier har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Kortere arbejdstid vil tilgodese både børnenes og forældrenes behov for mere kvalitetstid med hinanden. Mere fritid vil naturligvis ikke blot være en fordel for børnefamilierne, men også for alle de mange danskere, der er stressede eller slet og ret hellere vil have tid til venner og kultur end råd til fladskærm nummer tre. For mennesker har jo åbenlyst mere centrale behov end forbrug. Det må vi tage udgangspunk i, hvis vi skal løse både miljø-, job- og økonomisk krise på en bæredygtig måde.

3. Farlige kemikalier skal forbydes

Jeg vil arbejde for, at farlige og sundhedsskadelige kemikalier i forbrugerprodukter bliver forbudt. I dag er det tilladt for industrien at bruge en lang række stoffer, som, vi ved, er hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Alligevel bliver de ikke forbudt, fordi EU lytter for meget til kemikalieindustriens lobbyister.

Jeg mener, at hensynet til befolkningens sundhed altid skal stå over økonomiske interesser. Og jeg mener, at vi i Danmark skal udfordre både industrien og EU. Hvis der ikke gribes ind over for de farlige kemikalier på EU-plan, så skal vi tage førertrøjen på i Danmark og gennemføre vores egne, nationale forbud.

Lidt om mig selv

Jeg har hele mit liv været optaget af vores klima- og miljø. Det startede allerede, da jeg som barn – i hvert fald ifølge mine forældre – havde en særlig radar, der opfangede alle nyhedshistorier om miljøproblemer, truede dyrearter og menneskehedens ubæredygtig adfærd. Jeg var bekymret over drikkevandet, sparede sammen til at købe regnskov, og så snart økologi kom frem, tegnede jeg dødningehoveder på mælkekartonerne i køleskabet, hvis de ikke bar det røde ø-mærke.

I dag er mit politiske projekt fortsat at kæmpe for den klode, vi lever på. Det, der optager mig mest, er, hvad der skal til for at sikre en langtidsholdbar økonomi, så vi kan give en klode videre til kommende generationer, der er til at leve på. For mig er klima- og miljøkrisen den største udfordring for menneskeheden nogensinde. Og vor tids absolut største udfordring er at sikre, at vi handler i tide.

Biografi:

  • Jeg er født i København d. 3. august 1978 og opvokset i Københavns Nordvestkvarter med mine tre yngre søskende, hhv. to brødre og en søster.
  • Jeg er uddannet i miljøplanlægning og internationale udviklingsstudier fra RUC og arbejdede nogle år i den danske virksomhed Biosa Danmark med bl.a. produktudvikling og internationale projekter. I 2008 blev jeg ansat som politisk rådgiver for Enhedslistens folketingsgruppe inden for områderne miljø-, klima og landbrugspolitik. I dag er jeg folketingskandidat for Enhedslisten i Nordsjællands Storkreds.
  • Privat er jeg gift med Christoffer. Sammen har vi to drenge på 7 og 5 år.
Web fho 19-11-2017