Et socialt retfærdigt samfund

Velkommen til nyt udtryk og design

Og et tilbageblik op til kommunevalget.

For Enhedslisten er der i år en særlig grund til at være lidt stolte af vores bevægelse her i Frederikshavn kommune.

Vi har gennem vores aktive politiske virke i byrådet fået en masse erfaring og god viden  der er modnet til en kollektiv bevidsthed om, at alt ikke altid kører snorlige ud af landevejen.

Vort forarbejde i det kommunal politiske udvalg, der altid mødes forud for byrådsmøderne, har været utroligt vigtige for Ida Skov der både er byrådsmedlem og medlem af børn og unge udvalget samt økonomi udvalget. I en kortere periode har Ida været vikarieret af Poul Erik Andersen fra Ålbæk.

Vi vil løbende søge at holde hjemmesiden opdateret således, at det her afspejles hvilke politiske emner der har været vigtige at tage fat i over tid både i byrådet og udenfor i diverse græsrodsbevægelser.

Og vi vil gerne kunne informere om nye ideer og tiltag til et forhåbentligt mere retfærdigt socialt Danmark og i Frederikshavns kommune som helhed.

God fornøjelse og god kamp. Sommeren byder jo på mange muligheder for udendørs aktiviteter og kommunikation i det fri.

27.06.2017, af Flemming Hardy Olsen