(Forsinket) generalforsamling, medlemsmøde

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 11/06/2020
19:00 - 21:30

Lokation
Enhedslisten Frederikshavn

Kategori


Hej medlem af Enhedslisten

 Ifølge vores vedtægter skulle vi have

Husk: generalforsamling

afholdt generalforsamling i marts måned i år, men på grund af corona undtagelsestilstand med forsamlingsforbud, blev den udskudt.

Nu er det igen muligt at mødes, så arbejdsudvalget indkalder til generalforsamling 11. juni kl 19:00

i afdelingens lokaler Th. Bergsgade 8,  i Frederikshavn

Der er sket mange ting siden sidste generalforsamling, der er mange ting vi skal forholde os til, og alle der har noget de ønsker behandlet på generalforsamlingen, kan fremsende det til Arbejdsudvalget, senest 7 dage før generalforsamlingen, som så vil sørge for at det bliver behandlet.

Udgangspunktet for generalforsamlingen, er beskrevet i vores vedtægter, som en minimums dagsorden, der indeholder følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Arbejdsudvalgets beretning.

  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

  4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.

  5. Budget for det kommende år.

  6. Valg af arbejdsudvalg, kontaktperson, kasserer, og revisor.

  7. Eventuelt.

Forslag til dagsordenen vil blive udsendt, sammen med bilag til “indkomne forslag”, som Arbejdsudvalget er bekendt med 7 dage før generaforsamlingen

Vi håber du vil være med til at lægge grundlaget for det næste års arbejde.

Arbejdsudvalget

Enhedslisten, Frederikshavn – Læsø