Medlemsmøde

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 01/10/2020
19:00 - 21:30

Lokation
Enhedslisten Frederikshavn

Kategori


Hermed dagsorden til medlemsmødet på torsdag.
 Jeg kan stadig ikke ve
hæfte filer. Så alt  kommer i selve mailen.

A dagsorden til torsdag
B Træf i afdelingen
C Kort liste over punkter i budgetforliget.

A Medlemsmøde torsdag d. 1. oktober Th.Bergsgade 8 i Frederikshavn

 Dagsorden.

1. Valg af ordstyrer og referent

2 Godkendelse af referat fra medlemsmødet d.

3. Evaluering af det kommunale budget 21 og Els deltagelse i det.

4. Orientering fra udvalg samt opdatering på arbejdet for bedre normeringer i 0-6 årsområdet

5. Årsmødet d. 3-4/10.

6. evt.

B Træf

D. 4/11 Kl. 17:30 er der planer om et træf i parti-afdelingen, hvor der er mulighed for at mødes uforpligtende og hilse  på hinanden.
Der vil være oplæg af tidligere ft.medlem Per Clausen. Præsentation af vores lokale Enhedslistegrupper KomMunalpolitisk Udvalg (baggrundsgruppe for Byrådsarbejdet), Arbejdsudvalget, dyrevelfærdsgruppen, aktive i forældrebevægelsen for minimumsnormeringer og cafe’gruppen.
Afdelingen sørger for noget Corona-egnet  mad og drikke og for Corona-god plads. Derfor vil vi gerne have tilmelding senest fredag d. 30/10.
Man er velkommen til at tage en interesseret bekendt med blot skriv, du komner 2 i tilmeldingen.
Tilmeld her: Hellesusanneandersen@gmail.com eller ring/sms til 61246910

C
Forligspartiernes aftale om ændringer til budgetforslaget for 2021 indeholder:
Plads til flere (støtte til ansættelse ved kommunen af borgere på kanten af arb. Markedet ): 2,250mio
Annullering af besparelse samt kvalitetsløft handicap og ældre): 13,9 mio
Unge mental sundhed håndholdt indsats: 0,2 mio
Øget normering dagtilbud: 7 mio
Gratis buskørsel skoler til ekskursioner o.l.: 0,5 mio
Klubber 1 mio (kortere skoledag)
Kvalitetsløft – toårigt( skolernes ønsker efter kvalitetsrapport): 3,9 mio
skoler/dagtilbud ude/leg: 3 mio
Integrationsmedarbejder skole: 0,5 mio
Distriktsudvslg og toilettet: 0,560 mio
Whistleblower 0,5 mio
KFU (kørsel) over 4 år : 4 mio
Trafiksikring asfalt: 5 mio
Klimainvesteringer 3 mio
Cykelstier: 5 mio
Faglokale/skolemøbjer: 4 mio
Biodiversitetspulje til projekter foreninger og borgere : 0,250 mio
Projektudviklingspulje By og land pulje :1. Mio
Arbejde med Demokratisk inddragelse på plejecentre.
Start på planlægning sf overgang til 0- emission køretøjer.

Mange hilsener Arbejdsudvalget/
Ida