Medlemsmøde

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 03/09/2020
19:00 - 21:30

Lokation
Enhedslisten Frederikshavn

Kategori Ingen Kategori


torsdag d. 3. september er der medlemsmøde i afdelingen.

Kom og deltag med ønsker til kommende aktiviteter i afdelingen, og vær med til at debattere retningen for Enhedslisten ved budgetforhandlingerne for næste års budget.

Dagsorden til medlemsmøde d.03.09-2020 kl. 19 Th.Bergsgade 8 i Frederikshavn.

1. Vores lokaler. Hvordan skal vi bruge dem fremadrettet. Vi efterlyser alle medlemmers mening om det og efterlyser flere, der vil være med i cafe`/lokale-gruppen.

Det er vigtigt at alle, som vil være med til at komme med ideer til aktiviteter i vores lokaler i Th. Bergsgade, møder op.

Det vil også være rigtig godt, hvis der er flere, som vil være med til at jævnligt at holde åbent i ”Enhedslisten” .  Kan du f.eks. afse nogle timer en eftermiddag en gang om måneden, 2 gange om måneden eller en aften en gang imellem, så kom til medlemsmødet eller giv besked.

Hidtil har Cafeudvalget bl.a. organiseret at holde åben i vores lokaler hver torsdag kl. 14-18

Da Mads fra cafeudvalget desværre flytter fra kommunen, er det tid til, at vi ny-overvejer, hvordan vi fremad bedst muligt udnytter, at vi har vores egne lokaler i Th.Bergsgade.

Er der nye synspunkter/gode ideer til det?

Er der flere, som vil være med til at ”passe” at holde åben i Enhedslisten, og hvor tit skal vi have åbent.

2. Det kommunale budget 2021. Godkendelse af forhandlerudvalg samt runde om holdning til kommende budget.

Budgetprocessen i Frederikshavn Kommune foregår på samme måde, som det er sket i mange år.

Administrationen har udarbejdet et budgetforslag  (præcenteret for Byrådet d. 26/8) på baggrund af beslutninger i Økonomiudvalget.  Borgmesteren Inviterer derefter på skift alle partier til indledende budgetforhandling på sit kontor.

Enhedslisten er inviteret  til d. 21. september. KomPol møde d. 24/8 nedsatte et forhandlerudvalg af Poul Erik Andersen, Jonas Sivesgaard og Ida Skov.

Foreløbige forslag til vores ønsker til budgettet er normeringer på institutionsområderne, Skole/sfo ældre handikap.

Hvad skal være Enhedslistens mærkesager til budgetforhandlinger. Klima? kommunal produktionskøkken? Vild natur? specialklasser? ledelse af institutioner? Eller ???

3 Forslag om at nedsætte et børnepolitisk udvalg, hvor de interesserede kan gå mere i dybden med arbejdet for bedre forhold for børnene i kommunen bl.a fortsætte presset for bedre normeringer i daginstitutionerne. Evt kan det være et børne-og skolepolitisk udvalg.

4. Evt nyt fra udvalg/grupper i afdelingen.

Dyrevelfærd, Affald, Kommunalpolitisk Udvalg, Arbejdsudvalg.

5. evt.

 

Røde hilsener

Arbejdsudvalget/Ida Skov tlf:61246910 mail: adi.voks70@gmail.com