Valgmøde, Voersaa -Foreningshus

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 16/11/2017
19:00

Lokation
Foreningshuset Voersaa

Kategori Ingen Kategori


 

Som varslet via Mette Hardam sidste uge hermed invitation fra Voerså Borgerforening til vælgermøde i Voerså den 16. november 2017. Møde afholdes i tidsrummet kl.19-22 i Foreningshuset på Ny Skovgårdsvej 5 i Voerså (det er lige ved siden af skolen)

Dagsordenen vil i høj grad blive bestemt af de spørgsmål, de fremmødte måtte ønske rejst. Men en mere overordnet og foreløbig agenda bliver dog omtrent følgende.

 

 1. 1900-1910 : Velkomst og præsentationsrunde.

 2. 1910-1940: Kandidatrunde – hver kandidat får 3 minutter til at kort at præsentere sig og sit parti og hvilke fokusområder man har for den kommen valgperioder.

 3. 1940-2040: Spørgsmål fra salen – debat.

 4. 2040-2100: Kaffepause

 5. 2100-2145: Spørgsmål fra salen – debat – fortsat

 6. 2145-2200: Afrunding – hver kandidat får 2 minutter til at opsummere, hvad man hver især har fået med fra mødet.

Vi ved som sagt ikke, hvad der måtte komme af emner fra salen. Men fra Borgerforeningen side vil vi gerne have diskuteret følgende, som vi med nedenstående giver jer en chance for at evt. forholde jer lidt til forlods mødet, med baggrund i nogle af de refleksioner vi selv har gjort:
1. Kommunens landdistriktspolitik

 

 • Kommunen følger trenden med centraliseringer af kommunale funktioner med flytning af kommunale aktiviteter og arbejdspladser fra mindre byer mod Frederikshavn og evt. Sæby og Skagen. Hvordan passer dette med kommunen ønske om at staten skal decentralisere og udflytte arbejdspladser til kommunerne?

 • Skolestrukturen – hvordan ser man på og evaluerer successen med skolelukningerne? Friskole i Jerup, halvdelen af eleverne i Voerså går til Dronninglund og Agersted Friskole. Hvordan regner man de besparelser ind i det samlede kommunale budget og holder dem op mod økonomiske effekter, når det drejer sig om:
 • fraflytning eller manglende tiltrækning af børnefamilier,

 • sikkerhedsforhold omkring skoler når der mangler store elever til at stå skolepatrulje og man nu skal bruge lærer-timer til at stå skolepatrulje.

 • Effekter på lokale sogne når elever flytter til sogne nær de skoler hvor deres nye kammerater går.

 • Dalende huspriser og følgende ejendomsskatter

 • Øget omfang af bustransport holdt op mod kommunens klimamålssætninger
 • o.m.a.
Kunne man tænke sig andre løsninger, med lidt større baner på tværs af forvaltningerne Både hvad angår den samlede bundlinje og de forudsætninger man byder beboerne i småbyerne og landdistrikterne.

 

2. Infrastruktur

 

 • Offentlig transport

 • Cykelstien forlænges hele vejen til Sæby. Endnu bedre at man i samarbejde med Brønderslev Kommune tænker i at forbinde Sæby i nord og Hou i syd så der bliver en samlet cykelrute langs østkysten af Jylland som amtet nåede at etablere langs vestkysten. – Der er generelt bebov for at kommunen hæver blikket og tænker (og især handler) mere på tværs af kommunegrænserne når dette er meningsfuldt.
3. Hvordan kan VI bidrage til at få en god kommune?

 

Hvad kan vi selv gøre!. Vi ser selv vores placering ved havet, åen og med kort afstand til Aalborg, som attraktiv mulighed for at tiltrække folk (=skatte-ydere) fra især Aalborg-området, hvis rammerne er attraktive. Hvordan ser byrådet Voerså´s muligheder for at bidrage til positiv vækst i kommunen både i relation til bosætning og i relation til kommunens vækstspor og hvordan vil kommunalbestyrelsen hjælpe os med at hjælpe os selv?
Vi vil meget gerne have en tilkendegivelse om deltagelse eller ej senest d. 14. november.

 

Venlig hilsen
Voerså Borgerforening
P.b.v.
Bjarke Laubek, Formand (tlf. 27875888)