Faglighed

 

Nærdemokrati og lokal involvering.

Nærdemokrati og lokal involvering.

·      

Johnnie Porsgaard

ole.
Hvis stort er godt og småt er skidt, kunne man formodentlig allerede i morgen lukke halvdelen af alle landets fri- og privatskoler med den begrundelse at det vil være uansvarligt at sende børn sådanne steder hen!
Det ville også være rart at høre udvalgsflertallets syn på og overvejelser om nærdemokrati og lokal involvering. Er det vigtigt at de direkte berørte bliver hørt og får indflydelse på beslutningerne?
Og endelig: bliver det nemmere eller sværere at opdrage vores børn til empatiske,sociale og engagerede nye voksne, ved at bruge deres barndom på at fragte dem rundt i hele kommunen til alt andet end noget nært og trygt?
Lad diskussionen komme tilbage til det det drejer
Mudderkastning er sjovt,
men jo hverken kønt eller begavet ! Det er f.ex ikke kønt at se Brian Kjær med højt-hævet autoritær pegefinger forsøge at belære Ida om husholdnings-økonomi, når kommunen jo ikke er en husholdning men et valgt fællesskab med ansvar for centrale fælles indsatser i det moderne samfund, herunder skole- og institutionsdrift.

Brian og udvalgsflertallet kunne i stedet bruge lidt tid på at fremlægge nogle reelle tal for de foreslåede besparelsers effekt både på økonomien og de andre centrale parametre som har været nævnt i debatten! Faglighed: et simpelt opslag på undervisningsministeriets hjemmeside vil afsløre at der i danmark findes ca. 1150 folkeskoler med omkring 600.000 elever og 550 fri- og privatskoler med ca. 100.000 elever.

Altså et gennemsnit i folkeskolen på over 500 og i de private under 200 børn pr sk…ole. Hvis stort er godt og småt er skidt, kunne man formodentlig allerede i morgen lukke halvdelen af alle landets fri- og privatskoler med den begrundelse at det vil være uansvarligt at sende børn sådanne steder hen!

Det ville også være rart at høre udvalgsflertallets syn på, og overvejelser om nærdemokrati og lokal involvering. Det er vigtigt at de direkte berørte bliver hørt og får indflydelse på beslutningerne? Og endelig: bliver det næppe nemmere at opdrage vores børn til empatiske,sociale og engagerede nye voksne, ved at de skal bruge deres barndom på at blive fragtet rundt i hele kommunen til alt andet end noget nært og trygt? Lad diskussionen komme tilbage til det det drejer sig om !

Johnnie Porsgaard EL, kanal Frederikshavn