Flertal for en anden vej, budget 2016

Uforsvarligt når frivillige skal varetage faguddannedes arbejde.

Enhedslisten var imod, men flertallet i BU har ved vedtagelsen af budget 16 besluttet at finde besparelse på 4 mio inden for det konkrete område dag-fritids og klubtilbud. D.22/10 blev BU-udvalget første gang præsenteret for en model til at finde de 4 mio. Modellen indebærer at nedlægge 10 % af stillingerne i SFO, og lader frivillige overtage arbejdet.

Det kan vi i El ikke være med til.

SFOerne, har allerede for dårlig normering, og vi mener, det er vigtigt at det også fremover er et pædagogisk tilbud, hvor forældrene ved deres børns fritid foregår i rammer der varetages af faguddannet personale.

Vi kan heller ikke være med til at hæve – nærmest fordoble forældrebetalingen, hvilket den model, der blev forkastet i aftes også indebar.

Det forslag udvalget fik præsenteret første gang d. 22/10 tog medlemmerne af udvalget med til diskussion i deres partigrupper. Det viste sig, at heller ikke Socialdemokraterne og SF kan gå ind for forslaget.

Konsekvensen var, at et flertal i BU bestående af alle på nær Venstres medlemmer i aftes bestemte, at undlade at sende forslaget i høring – et forslag, som vi vidste, der ikke var flertal for i udvalget eller i byrådet.

 I øvrigt mener vi i El, at det er at drive rovdrift på foreningslivet, at lade de frivillige overtage ansvaret for vores SFObørn. Foreningslivet drives på helt frivillig basis og varetages efter lyst, interesser og evner, og det har en uvurderlig positiv betydning for fællesskaberne på kryds og tværs i kommunen. Det arbejde vil skifte karakter, og det vil få betydning både for rekruttering af frivillige og for aktiviteterne.

Det er fint at samarbejde med foreningslivet, men det må og skal fortsat være noget ekstra, som fungerer, hvor det er praktisk hensigtsmæssigt at samarbejde. Det kan ikke erstatte et pædagogisk tilbud, varetaget af uddannede pædagoger, og det vil forringe betingelserne for det frivillige arbejde, som vi kender det i dag.

Enhedslistens kommunalpolitiske udvalg

Ida Skov

web, Flemming Hardy Olsen 04-11-2015