Folkeskolen, fra Skagen til Voersaa

Det samlede forslag til forbering af lærernes arbejdstid

Af Ida Skov 26.04-2014

Jeg vil gerne have følgende på dagsordenen til byrådsmødet d. 30. April: 2014

Lærernes tilstedeværelsespligt ved folkeskolerne i Frederikshavn kommune.

Sagsfremstilling

Der er af center for undervisning og Lærerkreds Nord aftalt en planlægningsramme for arbejdstiden for lærere ved Frederikshavn Kommunefor skoleåret 2014. Rammen fastsætter lærernes arbejdstid til 40 timer om ugen i 40 uger, heraf max 28,3 t. undervisning. De 40 arbejdstimer om ugen skal foregå på skolen. Desuden omfatter arbejdstiden 40 timer på skolen om ugen i elevernes sommerferie samt 12 timer, som lederen placerer.

Det forekommer uhensigtsmæssigt, at lærernes forberedelse udelukkende skal foregå på skolen. Den enkelte lærer vil ofte kunne forberede sig bedre ved sin hjemmearbejdsplads eller et andet sted.

Implementeringen af folkeskolereformen kræver stor motivation, indsats og engagement fra medarbejderne. Det forudsætter at ledelse og samarbejde baseres på tillid, og at den enkelte medarbejder  har gode muligheder for at forberede undervisningen.

Folkeskolereformens finansiering i Frederikshavn Kommune forudsætter at lærerne i gennemsnit underviser 2 t. mere om ugen end nu. Dvs 2t. mere undervisning med 2 t. mindre tid til andet arbejde herunder forberedelse.

En god undervisning inden for helhedsskolens rammer kræver gode rammer for fælles forberedelse mellem de ansatte, men også mulighed for den enkelte lærer til at forberede de mange undervisningstimer, han næste skoleår får ansvaret for.

Der er ikke nogen fornuftig, faglig grund til at forlange at al lærerens forberedelse skal foregå på arbejdspladsen mellem kl. 7 og 17.  Tværtimod. Skal læreren sætte sig ind i et stort stofområde inden et undervisningsforløb planlægges, eller skal der rettes stile og andre opgaver, vil det ofte kræve fordybelse, som for mange bedst opnås andre steder end på skolen. I forhold til at opnå en god faglig undervisning med et godt resultat for børnene, der ingen fornuftig grund til at kræve, at læreren udelukkende  forbereder sig på skolen. Dette  krav signalerer mistillid og kontrol, som er ødelæggende for samarbejdsklimaet, og det er en hindring for, at eleverne får den bedst forberedte undervisning.

På andre områder både i det private og offentlige arbejdemarked har man taget konsekvensen af, at hvis man vil have engagerede medarbejdere, skal man sørge for, at de har indflydelse på egen arbejdsplads, og man indretter arbejdsforholdene fleksibelt, så der også kan arbejdes hjemmefra og på forskellige tider af døgnet. Arbejdsgiverne ved udmærket godt, at det får man mere og bedre arbejde ud af.

Jeg foreslår, at forvaltningen hurtigt forhandler med Lærerkreds Nord om at ændre det ene punkt i planlægningsrammen, der omhandler lærernes tilstedeværelsespligt så lærernes arbejdstid, som er fastsat til at foregå med 40 timer om ugen på skolen, ændres til 40 timer om ugen heraf 34 på skolen samt 6 timer um ugen, som foregår hvor læreren finder det mest hensigtsmæssigt.

De øvrige af planlægningsrammens bestemmelser herunder de resterende 30 timer om ugen i 2 uger I elevernes sommerferie og de 12 timer, som lederen fastlægger bibeholdes som det står i planlægningsrammen.

Bemærkning

Der vil være nogle lærere, som når folkeskolereformen træder I kraft, foretrækker udelukkende at forberede sig på skolen, for at undgå at arbejdet med at forberede undervisningen kommer til at blive grænseløst. Det kan de stadig gøre, hvis vi vedtager den foreslåede ændring. Samtidig kan de mange, som bedre kan foretage en del af forberedelsen hjemme eller et andet sted, gøre det. Så den foreslåede ændring vil under alle omstændigheder give lærerne bedre mulighed for at forberede undervisningen, så eleverne får mest mulig gavn af den.