Folkeskolen

 – Slæk på regler om arbejdstid

 Folkeskolen: Hvorfor må lærerne ikke arbejde hjemme

FREDERIKSHAVN: På mange såvel offentlige som private arbejdspladser indretter man fleksible arbejdspladser, så medarbejderne bliver taget med på råd og kan arbejde en del af tiden hjemmefra på forskellige tider af døgnet.

Af Hans Christensen, hans.christensen@nordjyske.dk 

Arbejdsgiverne har for længst fundet ud af, at det får man mere og bedre arbejde ud af. I den kommunale folkeskole går man den modsatte vej. Efter sommerferien skal lærerne arbejde 40 timer om ugen. På skolerne. I tidsrummet mellem kl. 7 og 17.Det er alt for ufleksibelt og ikke motiverende for lærernes engagement og motivation. 

Det mener i hvert fald Ida Skov, Enhedslistens stemme i Frederikshavn Byråd, der vil have den kommunale forvaltning til hurtigst muligt at forhandle en anden aftale på plads med Lærerkreds Nord.Hun har sat sagen på byrådets dagsorden på onsdag, og opfordrer til, at der slækkes på ”lærernes tilstedeværelsespligt”.

Tåbelig regel 

Ida Skov peger på, at implementeringen af folkeskolereformen kræver stor motivation, indsats og engagement fra medarbejderne. Det forudsætter et samarbejde baseret på tillid, og at den enkelte medarbejder har gode rammer til forberedelse.

– At al lærernes forberedelse skal foregå på skolen, er uhensigtsmæssigt. Dels er det et udtryk for mistillid til de ansatte, dels er der ingen fornuftig, faglig grund til at al forberedelse skal ske mellem klokken 7 og 17. Tværtimod.

Når læreren skal sætte sig ind i et stort stofområde inden et undervisningsforløb planlægges, eller når der skal rettes stile og andre opgaver, vil det ofte kræve fordybelse, som for mange bedst opnås andre steder end på skolen, skriver Ida Skov i sin begrundelse.

26.04.2014