Forsvar velfærden

VELFÆRDEN SKAL FORSVARES 

Hvis regeringen fastholder omprioriteringsbidraget i kommunernes Økonomiaftale, vil det medføre besparelser i Frederikshavn Kommune på 25 millioner næste år. Det vil nødvendigvis igen kræve fyringer inden for områderne børn, skole og ældrepleje.

Det mener vi i Enhedslisten ikke, at serviceniveauet i Frederikshavn kan holde til.              Byrådsmedlem Ida Skov, Frederikshavn 

 Derfor havde vi sat omprioriteringsbidraget på byrådets dagsorden i onsdags. Vi håber på den måde at kunne bidrage til at undgå dette angreb fra finansministeren mod velfærden i kommunen. 

 Enhedslistens beslutningsforslag bestod af to dele.

Dels skulle byrådet tage stilling til at sætte  omprioriteringsbidraget på dagsordenen, når Kommunernes Landsforening holder delegeretmøde 10. marts, dernæst om de ville sætte et konkret forslag til afstemning på delegeretmødet, et forslag der forlanger, at KL ikke indgår en økonomiaftale, som påfører kommunerne minus-vækst.

 Socialdemokraterne kunne tilslutte sig den første del, men ikke den anden, med den begrundelse, at det ville binde KL´ s forhandlere for stramt, så der ville være risiko for, at kommunerne kunne ende med at stå helt uden en fælles aftale om næste års økonomi. Den usikre situation, mente de, kunne blive værre.

 Derfor fremsatte socialdemokraterne et ændringsforslag, der bebeholdt 1. del af Enhedslistens forslag, nemlig bestemmelsen om, at sætte sagen på KL s dagsorden, men omformulerede 2. del af forslaget til en opbakning til KL´s forhandlere i arbejdet på at få en økonomiaftale, som ikke indeholder minusvækst, uden direkte krav om at undlade at indgå en aftale, hvis den vil medføre minusvækst. 

 Forslaget blev vedtaget med stemmerne fra A, Ø, SF og O.

 Nu er det op til kommunalbestyrelsernes delegerede på KL ´s topmøde i marts at beslutte, hvilket mandat KL´s forhandlere skal gå til finansministeren med, når der skal forhandles Økonomiaftale for 2017.

Det er utroligt vigtigt, hvordan punktet bliver behandlet på KL´s delegeretmøde. Det er vigtigt, at KL får signal om, ikke bare at undgå omprioriteringsbidraget, men også at det er absolut nødvendigt at bibeholde puljen til fattige kommuner og finansieringspuljen for at undgå minusvækst i mange ”fattige kommuner”.

 

 Ida Skov

Tronderupvej 26

9900 Frederikshavn

Mandag, 8 februar, 2016 – 15:09