Fracking:

”Vi siger NEJ tak, fordi….”

Fracking:

Måden, man vil udvinde skifergas på, er ved at bore 4 km ned i jorden og derefter bore vandret ind i skiferlaget. Så pumper man en blanding af vand, kemikalier og sand ned og under tryk får man sprængt revner i skiferlaget. Det kaldes hydraulic frackturing – eller blot fracking. 

Gassen strømmer så tilbage via røret til overflade, og det lyder jo ret tilforladeligt, men………..

– Der skal bruges oceaner af vand til at pumpe ned, og vandet forurenes i den forbindelse. Man vil benytte saltvand fra havet til processen og derved at sikre drikkevandet, men……

– Hvordan kommer de af med det forurenede vand?  

– Hvad med radioaktiviteten ved opboring af radioaktive stoffer?

– Hvordan kan de sikre, at de kemikalier, der bliver i skiferlaget, ikke begynder at stige op og forurene grundvandet, som ved forurening bliver udrikkeligt?

– Hvordan kan de sikre, at løssluppen gas ikke stiger op og pludselig forpester landskabet med risiko for pludselige brande og eksplosioner?

Alle – tilhængere og modstandere – er enige om, at der er en risiko for ovennævnte, men vi er uenige om, hvor stor risikoen er…..Sporene fra udlandet er skræmmende, og flere lande har allerede forbudt fracking. Vi tør ikke tage chancen. Vi vil hellere bevare vores gode grundvand og rene luft, og derfor har vi etableret vores TOTAL PROTEST CAMP på en mark mellem Brønden og Dybvad – lige ved byggepladsen, hvor TOTAL forbereder prøveboringen.