Frygter farligt affald på havnen

I disse dage hører vi, at Esbjerg Havn har problemer med den samme slags affald, som Mærsk har liggende oplagret på havnen. Mærsk har flere gange fået påbud om at få affaldet fjernet. Jeg vil gerne have aktindsigt i dokumentation for aftalen med DD om at afhente affaldet fra MARS.
Jeg vil også gerne vide, om normaffaldet først fjernes fra skibe og borerigge, når disse er på land.”
20.11.2017 | Af: Ida Skov

EL frygter produktion af farligt affald på havnen

Byrådsmedlem Ida Skov (EL):
– I disse dage hører vi, at Esbjerg Havn har problemer med den samme slags affald.
Byrådsmedlem Ida Skov (EL) har skrevet dette indlæg: Enhedslisten ønsker sikkerhed for forurening med radioaktivt materiale på havnen.

Enhedslisten foreslog, at der skulle udarbejdes en vurdering af virkninger på miljøet – en såkaldt VVM – for virksomheden MARS, som har lejet en kæmpe grund på Frederikshavn Havn til ophugning af borerigge og olieskibe.

Vi var bl.a. betænkelige ved, om der var taget sikre forholdsregler i forhold til det lavradioaktive affald, normaffald, som vil være en del af det affald, der vil skulle bortskaffes fra havnen, når ophugningen kommer i gang. Vi fik oplyst, at normaffaldet skal behandles ifølge reglerne for lavradioaktivt affald, og at det vil bliver bortskaffet af Dansk Dekommisionering (DD), det tidligere Kommunekemi. Flertallet i byrådet ville ikke være med, til at der skulle udarbejdes en VVM.

I disse dage hører vi, at Esbjerg Havn har problemer med den samme slags affald, som Mærsk har liggende oplagret på havnen. Mærsk har flere gange fået påbud om at få affaldet fjernet. Mærsk har ikke kunne få det væk, for DD har problemer med den slags affald. Staten har i mange år forsøgt at finde en måde at langtidsopbevare det radioaktive materiale på, men ingen danske kommuner vil godvilligt have det inden for sine grænser.

Det har fået Enhedslisten til at spørge ind til sagen om det kommende normaffald på Frederikshavn Havn. Jeg har således 16. november stillet følgende spørgsmål til centerchefen for området:

“Har Frederikshavn Kommune dokumentation for, at der foreligger en aftale med Dansk Dekommissionering om afhentning og opbevaring af det normaffald, som kommer ved ophugning af skibe og borerigge, når virksomheden MARS kommer i gang i Frederikshavn?

Hvor længe skal normaffaldet max. opbevares på Frederikshavn, inden DD afhenter det?

Jeg vil gerne have aktindsigt i dokumentation for aftalen med DD om at afhente affaldet fra MARS.

Jeg vil også gerne vide, om normaffaldet først fjernes fra skibe og borerigge, når disse er på land.”

19. november har Center for Teknik og Miljø kvitteret for spørgsmålene således:

“Tak for dine spørgsmål. Som et led i sagsbehandlingen er vi i dialog med ansøger om bl.a. farligt affald. Vi har endnu ikke de oplysninger, du efterspørger, men sender dem, så snart vi har modtaget dem.”

Det får Enhedslisten til at frygte, at der ikke foreligger en aftale med DD om at fjerne det lavradioaktive materiale, og vi er bekymrede for, om der vil komme gang i en produktion af farligt affald, inden der er taget højde for risiko for spredning af strålingsfarligt materiale på havnen f.eks i tilfælde af skybrud.

Nyhed  fra Kanal Frederikshavn