Generalforsamling 2016

Enhedslisten Frederikshavn-Læsø har valgt nyt arbejdsudvalg og delegerede til årsmødet i maj.

På generalforsamlingen 9 marts i Maskinhallen Fr havn blev årsberetningen diskuteret og godkendt.

Miljøkampen har stået højt på den politiske dagsorden. Kampen mod Skifergasboringer ved Dybvad har haft involveret Enhedslisten i Frederikshavn og i Nordjylland som helhed. På baggrund af en henvendelse fra en borgergruppe i Skagen til Ida Skov, Enhedslistens byrådsmedlem, bliver der nu etableret en regnvandssø i det nordlige Skagen. Borgergruppen har i en årrække forsøgt at få kommunen i tale om etablering af en regnvandssø i det nordlige Skagen, som modsvar til de stigende mængder af vand i området. Dette har nu båret frugt så både Frederikshavns forsyning og Plan og miljøudvalget har imødekommet Skagenborgernes ønske.

Der var stor opbakning til Ida Skovs arbejdet i byrådet i øvrigt. EU-valget bliver et emne der skal diskuteres på et kommende medlemsmøde, om hvorvidt Enhedslisten skal opstille på en selvstændig liste eller fortsat kun skal bakke op om Folkebevægelsens kandidater. Under indkomne forslag blev der vedtaget en mindre vedtægtsændring; der fastslår at Læsø også er en del af afdelingen, navnet lyder nu Enhedslisten Frederikshavn-Læsø.

Det nye arbejdsudvalg; Mads Bang Simonsen, kontaktperson, Aage Olsen, kasserer. Britta Glinvad Kristensen, Henning Nørgaard Simonsen og Helle Susanne Andersen samt Charlotte Strandgaard Sørensen, suppleant.

Årsmødet i maj måned vil blive repræsenteret af Charlotte Strandbygaard Sørensen og Poul Erik Andersen, der også er folketingskandidat i frederikshavnskredsen, Suppleant Britta Glinvad Kristensen.

14.3.2016 Skagen
For Ehl Frederikshavn-Læsø
Flemming Hardy Olsen