Generalforsamling Fr. havn – Læsø

Kom og gør din indflydelse gældende i din partiafdeling!

Endelig dagsorden til Generalforsamling i Enhedslisten Frederikshavn-Læsø.

d. 11. juni kl.19 i ”Enhedslisten” Th.Bergsgade 8, Frederikshavn.

1. Valg af dirigent og referent.

2. Arbejdsudvalgtes beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.

4.1 Forslag fra AU om ændring af vedtægterne. Forslaget er vedlagt denne dagsorden og er i virkeligheden blot en opdatering/justering. Gældende vedtægter ses her: https://frederikshavn.enhedslisten.dk/om-os/vedtaegter/

ændringsforslag til vedtægter vedlagt som bilag. Teksten med blåt er det, der foreslås ændret til teksten med grønt.

4.2 Evt. indkomne forslag, som modtages senere end 7. juni.

5. Evaluering af leje af lokalerne Th.Bergsvej. Da et medlemsmøde besluttede at leje lokalerne, blev det samtidig besluttet, at der på generalforsamlingen 2020 skal besluttes om lejemålet skal fortsættes.

6. Budget for det kommende år.

7. Valg af arbejdsudvalg, kontaktperson, kasserer, og revisor.

Der skal vælges ny kontaktperson.

Der skal vælges 3-5 medlemmer til Arbejdsudvalget(AU). I den forgangne

generalforsamlingsperiode har AU bestået af 6 medlemmer.

8. Eventuelt.

Afdelingen er vært ved noget mad og drikke.

Vi Håber rigtig mange har lyst til at deltage.


Læsø-folk, giv et praj, hvis I har brug for at overnatte.


Vel mødt!

Arbejdsudvalget.