Gensidig forsørgerpligt,

 Ida Skov`s facebookprofil.: 9.3.2015 kl. 13:07

Det er vigtigt at alle, der har fået afslag på kontanthjælp med begrundelsen gensidig forsørgerpligt, klager over manglende partshøring, hvis ikke begge parter både kontanthjælps ansøger og samboende er blevet individuelt partshørt og oplyst om hvilke oplysninger, der er lagt til grund for afgørelsen om gensidig forsørgerpligt. Det er foreløbig nødvendig at klage individuelt, hvis man vil have de penge, der er trukket ulovligt, tilbage. Jeg håber, Frederikshavn Kommune vil gennemgå alle afslagene for manglende partshøring og af sig selv betale pengene tilbage, men foreløbig er det nødvendigt at klage og anmode om at få pengene udbetalt.Ida Skov Byrådsmedlem