Helt unødvendig nedskæring for psykisk og fysisk handikappede

Forord:
Vi har i mange år gjort en ihærdig indsats i det kommunalpolitiske arbejde for at vende den umiddelbare ”SUPERTANKER” til en kurs mod en bedre socialpolitisk indsats til gavn for alle befolkningsgrupper i kommunen.
Vi kan jo kun beklage, at vi som en del af `den politiske venstrefløj` ikke har været i stand til at få det samlede byråds fokus skærpet for den socialpolitiske indsats nødvendighed. Med dette indlæg håber vi at nå en større klarhed, forståelse af at Enhedslistens politik ikke kun går ud på at bruge andres penge.
fho

Pressemeddelelse

Helt unødvendig nedskæring for psykisk og fysisk handikappede

Socialdemokraterne i Frederikshavn kan stadig kun se reduktioner og besparelser som måden at forvalte vores fælles økonomi på.  De tror åbenbart, det er bedst kun at administrere – ikke at forandre.

De skulle snakke noget mere med Mette Frederiksen og den nye regering. Mette Frederiksen har indset, at den måde Bjarne Corydon og Helle Thorning-Smith førte borgerlig økonomisk politik på som også tvang kommunerne til at følge trop, var som at tisse i bukserne for at holde sig varm, og værst af alt har den skabt større ulighed og forringet vores sikkerhedsnet så meget, at det er skræmmende for almindelige mennesker at blive syge, gamle eller arbejdsløse, med mindre de tilhører den rigeste del af befolkningen.

Skolepolitik, invester i børn og unge

 

For første gang i mange år er der sendt mærkbart flere mio. til Frederikshavn Kommune. Kommunen har i år helt sikkert mulighed  for at lægge et budget, der dækker merforbruget til førtidspensioner mm på arbejdsmarkedsområdet, underskuddet på familie-området og som tilfører daginstitutioner og skole et løft

vel at mærke uden at skulle tage fra de handikappede og vores ældste medborgere. Det sker ikke med den budgetaftale der er indgået.  Det kan Enhedslisten ikke være med til!

Det var ellers fristende at være med. Vi vil også gerne være med til at afværge kommende forringelser på Arbejdsmarkeds – og Børn-Unge området med de henholdsvis 30 mio. og 10 mio. til disse områder. Enhedslisten er virkelig glad for at rullende skolestart nu stopper. Vi har altid været imod den ordning og hvert år foreslået den stoppet.

Vi havde håbet på midler til mere psykologhjælp, så det ikke kun er de med tykke pengepunge der kan få psykologhjælp til deres børn, fordi der er 9 måneders ventetid på hjælp til de forældre, lærere og børn der søger kommunen om psykologhjælp. Det var vi imidlertid indstillet på at acceptere ikke ville ske i år.

Men nedskæringen på psykisk og fysisk handikappede og på vores ældste borgere kan vi ikke acceptere.

SLET IKKE, NÅR DET IKKE ER NØDVENDIGT!  

Vi mener, det er fuldkommen uretfærdigt og ulykkeligt at svigte disse borgere, og det er ødelæggende for arbejdsmiljøet for de ansatte, der tager sig af disse borgere.

Selv om budgetforliget ikke er nok til at løse alt, vurderede Enhedslisten, at vi godt ville tage ansvar for aftalen hvis vi kunne redde de handikappede og ældste medborgere fra at få store forringelser i deres hverdag.

Så vi tilbød at være med i budgetaftalen, hvis vi kunne få flyttet 5 mio. af den 27 mio. store pulje der forlods er sat til side som ikke skal bruges, men som er beregnet til at fylde oven i kommunekassen når 2020 er omme.

Venlig hilsen
Pva Enhedslistens kommunalpolitiske udvalg
Ida Skov &
Flemming Hardy Olsen
19.10.19