Henvendelse fra Enhedslisten

26. november 2014 – kl. 12:17 – af Flemming Hardy Olsen (WebAnsvarlig)

10. Henvendelse fra Enhedslisten (Ø) v/Ida Skov vedrørende information til borgere ved omvisitering 

Sagsfremstilling 
Enhedslisten ønsker følgende forslag behandlet af byrådet: 

Når borgere i Frederikshavn Kommune, der er visiteret til hjælp efter serviceloven eller sundhedslovgivningen, bliver omvisiteret til ændret ydelse, det være sig i omfang eller indhold, skal forvaltningen sørge for, at borgeren informeres skriftligt 4 uger inden omvisiteringen effektueres. 

Hvis de ansatte får besked om, at en omvisitering ændrer den ydelse, de skal give en borger, skal borgeren modtage den samme information. 

Begrundelse. Efter byrådets beslutning har der i år fundet omvisitering sted af borgere, der er bevilget personlig eller praktisk hjælp. 

Den omvisitering har for manges vedkommende resulteret i en mærkbar nedgang i den tid, hjælpen må tage. F. eks er en borger, der tidligere har været vurderet at have brug for hjælp i 17 timer om ugen for at klare sig selv omvisiteret til skulle nøjes med 7 timer. 

Social-og sundhedscenteret har oplyst, at borgerne ikke har ret til at blive informeret om disse ændringer i de ydelser, de er bevilget. 

Det synes jeg er nedværdigende for de borgere, der modtager hjælp. 

Det er måske politikernes ret at sætte deres ydelser så meget ned, men det er respektløst ikke at informere borgerne om det. 

Desuden er åbenhed og gennemsigtighed en forudsætning for demokratiet.