Hjerteløs og kortsigtet Budgetforlig

Hjerteløs og kortsigtet Budgetforlig

Enhedslisten kunne ikke være med i et budgetforlig, der igen forringer forholdene for vores børn og ældre, og for handicappede og psykisk svage medborgere.

De forenede Byrådspartier fortsætter den snedige nedskæringspolitik.
Den går ud på, hvert år at skære ned på kommunens serviceniveau ved at nedlægge stillinger for mange mio kroner med den ene hånd, for så med den anden hånd at give en lille del tilbage som gaver til enkelte områder, mest til nye “spændende” tiltag, som synlige tegn på politikernes magt og handlekraft.
I budgetforliget for 2016 skæres der med den ene hånd ned for 25 mio, heraf 8 mio på Børn og Unge og 9 mio på socialområdet. Den anden hånd giver 7,5 mio tilbage, de 3 mio til BU, de resterende 4,5 mio bruges til at omlægge Rådhusparken og til erhvervslivet.

Det er nogle klare valg de forenede forligspartier har foretaget.
De prioriterer at Investere i omlægning af Rådhusparken, men ikke i den lovede børneinstitution i Jerup.
Hensætter 2 mio om året til By-jubilæum, men negligerer at skolebørnene har brug for flere lærere og de mindste for flere pædagoger, for at afhjælpe, at der ofte er over 20 2-3årige, der må dele en pædagog.
Anlægger en stor ny busterminal, men sørger ikke for en busrute i weekenden, så oplandets unge kan komme til deres kammerater i weekenden.
De giver ekstra pulje til erhvervene, men lukker øjnene for, at vores sårbare unge mangler et sted at få hjælp, når de ikke kan klare livet.

Enhedslistens budgetforslag for 2016 har en anden prioritering.

Uden at tage af kassen, som forligspartierne gør, har vi foreslået et budget, der for det første sikrer, at der ikke nedlægges flere kommunale stillinger.
Dernæst vil vi ansætte flere pædagoger, som et skridt på vejen til at få genoprettet ansvarlige forhold for de mindste i daginstitutionerne.
Vi vil ansætte lærere, så der kan komme lidt flere timer med 2 lærere til at højne fagligheden og skabe tryghed i klasserne i folkeskolen.
Vi vil støtte de unge, som har psykiske og fysiske problemer at slås med ved at give dem et sted at mødes, hvor de kan få hjælp af en fagperson, når de har brug for det.

Enhedslisen Frederikshavn/
Ida Skov
Tronderupvej 26
Frederikshavn