AFLYST-UDSAT/Husk: generalforsamling i EL Fr. havn – Laesoe

Endelig dagsorden til Generalforsamling i Enhedslisten Frederikshavn-Læsø  d. 12. marts kl.19 i ”Enhedslisten” Th.Bergsgade 8, Frederikshavn.

1. Valg af dirigent og referent.

2. Arbejdsudvalgets beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.

1.     4.1 Forslag fra AU om ændring af vedtægterne. Forslaget er vedlagt denne dagsorden og er i virkeligheden blot en opdatering/justering. Gældende vedtægter ses her: https://frederikshavn.enhedslisten.dk/om-os/vedtaegter/

ændringsforslag til vedtægter vedlagt som bilag. Teksten med blåt er det, der foreslås ændret til teksten med grønt.

4.2 Evt. indkomne forslag, som modtages senere end 4. marts.

5. Evaluering af leje af lokalerne Th.Bergsvej. Da et medlemsmøde besluttede at leje   lokalerne, blev det samtidig besluttet at der på generalforsamlingen 2020 skal besluttes om lejemålet skal fortsættes.

6. Budget for det kommende år.

7. Valg af arbejdsudvalg, kontaktperson, kasserer, og revisor.

Der skal vælges ny kontaktperson. Ida, som pt er kontaktperson er villig til at fortsætte ind til sommerferien i samarbejde med en kommende kontaktperson, så der ikke skulle bliver problemer med at overtage opgaven.

Der skal vælges 3-5 medlemmer til Arbejdsudvalget(AU). I det forgangne generalforsamlingsår har AU bestået af 5 medlemmer. desuden har vi haft en suppleant.

8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der et kort medlemsmøde og afdelinger er vært ved noget mad og drikke. Medlemsmødet har foreløbig kun et punkt: Forslag om  offentligt møde med fokus på madspild d. 2. april (Alice). Se ideoplæg om mødet i vedlagte bilag.

Vi Håber rigtig mange har lyst til at deltage.
Læsø-folk, giv et praj, hvis I har brug for at overnatte.

Vel mødt!

Arbejdsudvalget/Ida
mob: 61246910

Kalender