Hvis jeg var politiker

 Total’t uforsvarligt

 SKIFERGAS: Jeg bor i Aalborg Kommune og er meget bekymret for planerne om udvinding af skifergas i Nordjylland. Byrådet kender med garanti allerede til bevidstløshed indvendingerne imod fracking efter skifergas. Der er nok at tage af, her i flæng et par stykker:

Af Annette Holck, Lille Dallvej 11, 9230 Svenstrup mail@annetteholck.dk

 * risiko for forurening af grundvandet og forurening af borepladser og vandløb.

 * transport af indtil nu ukendte kemikalier. 

* voldsomt forøget pres på landevejene af lastvogne, maskiner og tungt materiel. 

* enormt forbrug af fint drikkevand, nedpumpet i undergrunden, ledsaget pr boring af 100-150 kubikmeter udefinerede kemikalier. Og der bliver mange boringer! 

* ødelæggelse af naturområder, tvivlsom oprydning og genetablering af naturen

* forøget udledning af CO2, stik modsat Danmarks målsætning om renere energiformer.

Det er tankevækkende, at rigtig mange lande, bl.a. Totals hjemland Frankrig, for længst har forbudt udvinding af skifergas med henvisning til de mange miljømæssige ulemper, som er forbundet med fracking. I USA, hvor skifergasudvinding virkelig har taget fart, slås man nu med voldsomme bivirkninger af frackingen. 

Hvis jeg var politiker i Frederikshavn Kommune ville jeg – ud over ovennævnte – lægge vægt på to vigtige usikkerhedsfaktorer. Nemlig den menneskelige faktor og naturens luner. 

Total forsikrer om, at de vil gøre alt for ikke at forurene. Men hvad nu hvis 

* en af de mange kemikalietankbiler– ved en menneskelig fejl – støder sammen med en skolebus? 

* eller kemikalieforurenet vand – ved en menneskelig fejl – løber ud på borepladsen og siver ned?

* en ingeniør – ved en menneskelig fejl – doserer 10-dobbelt kemikalietilsætning til frackingvandet?

* borerøret – ved en menneskelig fejl – knækker, så kemikalier forurener grundvandet uopretteligt?

* en underjordisk sprængning – ved en menneskelig fejl – kommer ud af kontrol?

osv. osv. – al teknik er vistnok helt sikker, bortset fra den menneskelige faktor!

Det har verden for længst set i frygtelige katastrofer i forbindelse med de åh så sikre atomkraftværker, og selvfølgelig kan uoprettelige skader ske, i forbindelse med menneskelig fejlhåndtering af frackingmetoden. 

Naturens luner, eller er det den globale opvarmning – har givet os ekstremt vejr i de senere år. 

Hvad kan et heftigt skybrud over en boreplads f.eks. forårsage af forurening? Eller en orkan, som knækker boreriggen? Eller hvem ved om langvarig boring efter skifergas, med de tilhørende nødvendige sprængninger dybt nede i undergrunden, med tiden kan forårsage jordskælv?

Hvis jeg altså var politiker i Frederikshavn, ville jeg være mere end betænkelig ved at gøre mig til medansvarlig for sådanne mulige ulykker, og jeg ville ikke lade mig rive med af skifergassens kortsigtede økonomiske fordele. Sidst men ikke mindst ville jeg slet ikke overlade til et kynisk energiselskab at bestemme min landsdels fremtid!

Jeg ville tværtimod prøve at tænke fremad, gerne langt frem i tiden: hvilken natur og hvilke livsmuligheder vil jeg gerne give videre til de kommende generationer? 

Min konklusion ville efter alt, hvad jeg har sat mig ind i om fracking, være et rungende nej tak til udvinding af skifergas; den gas, der er bundet i 4000 meters dybde skal blive dernede, der er alt for store risici ved at udvinde den.

I halvfjerdserne gik den vilde diskussion i Danmark om vi skulle have atomkraft eller ej. Vi blev tudet ørerne fulde af, hvor vidunderlige og især sikre og renlige atomkraftværkerne var.

Udviklingen har jo vist noget ganske andet, og hvor var det godt at danskerne dengang sagde nejtak!

Den nuværende diskussion om skifergas minder mig meget om den tid, og jeg mærker, at der heldigvis er ved at rejse sig en folkelig modstand mod denne Total’t uforsvarlige energiudvinding.

Dengang sang vi alle sammen med på Niels Hausgaards dybt ironiske sang om atomkraft, og jeg tillader mig at slutte min indsigelse, med et af versene og omkvædet, i en let omskrivning: 

”Videnskaben har bevist, det næsten ikke er farligt

Selvom sådan en boring kan slå en revne engang imellem. 

Skidt hvis bare det ikke blæser er det fuldt forsvarligt 

Det vil mange der er inde i tingen kunne fortælle.

Og hvad affald angår, ja så kan enhver da se, at det ikke kan nå at give problemer i vores tid…

Skifergasudvinding skal ske på Sjælland, har vi tænkt,

eller Fyn henne i den østre ende

for have det her ved os, det vil vi godt nok ikke

Det vil også bare komme til at ligge i vejen….!

 


 Debat, synspunkt, Nordjyske Vendsyssel 6.05.2014