Indtryk og stemning fra FOA`s demo foran rådhuset

Fra demonstrationen foran rådhuset 13 september “sakset” fra KANAL Frederikshavn  & Nordjyske Vendsyssel:

De 250 mennesker, som onsdag aften demonstrerede foran Frederikshavn Rådhus i protest mod en bebudet besparelse på 10 millioner kroner på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune, skal ikke gøre sig de store forhåbninger om, at politikerne skifter mening.

– Et enigt Socialudvalg har den holdning, at det her kan vi sagtens stå på mål for, og det gør vi, siger Jørgen Tousgaard (S), formand for Socialudvalget.

De fleste af demonstranterne var kommunale medarbejdere, som berøres af besparelserne. En del af dem fulgte med indenfor og overværede byrådsmødet, hvor næste års budget var under første behandling.

– Det er godt at se, at fagkampen lever. Vi lytter til, hvad der bliver sagt, men vi har også en opgave som byrådsmedlemmer. Vi skal prioritere, for vi kan ikke bruge penge, som vi ikke har, sagde borgmester Birgit Hansen (S).

Ifølge Jørgen Tousgaard bruger Frederikshavn Kommune 91,3 millioner kroner mere på handicap- og psykiatriområdet end andre sammenlignelige kommuner. Derfor mener han ikke, at en besparelse på 10 millioner kroner er urealistisk. Han oplyser desuden, at to-tre millioner kroner findes ved, at borgere, der normalt sendes uden for kommunegrænsen, skal blive i Frederikshavn Kommune. Den reelle besparelse er derfor ifølge socialudvalgsformanden syv-otte millioner kroner.

Det var 3F, FOA og Socialpædagogernes Landsformand, som stod bag demonstrationen.

– Medlemmerne siger, nok er nok. De har fået nok af de besparelser, der har været i kommunen igennem flere år. De tænker, nu kan de ikke løbe stærkere, siger næstformand Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn.

Hun kalder det “interessant”, at Jørgen Tousgaard mener, at Frederikshavn Kommune bruger 91,3 millioner kroner mere på området end andre tilsvarende kommuner.

– Spørgsmålet er jo, om serviceniveauet så også er tilsvarende højere i Frederikshavn Kommune? Det mener vi ikke.

Men hvad bliver de ekstra 91,3 millioner kroner så brugt på?

– Det vil vi også gerne vide, udtaler Jette Abildgaard.

Kanal Frederikshavn

Ikke noget valgbudget her kommunalt: – Vi har ikke råd til at lave et valgbudget i Frederikshavn Kommune, siger borgmester Birgit Hansen

FREDERIKSHAVN: I Hjørring var der fred og fordragelighed og fuld enighed om et nyt budget, og i Brønderslev blæser der også milde vinde over budgetlægningen.

Anderledes ser det ud i Frederikshavn, hvor 250 frustrerede medarbejdere onsdag mødte op på rådhuspladsen med ”Nok-er-nok-skilte” og klare budskaber om, at de ansatte ikke tåler flere nedskæringer.

De mange protester gør indtryk, siger borgmester Birgit Hansen, men det får hende ikke til at slække på sparekravet på 25 mio. kr.

– Som socialdemokrat er jeg da lidt stolt over, at fagbevægelsen lever. Jeg skal ikke sige, hvad de gør i Hjørring og i Brønderslev, men vi kommer ikke til at lave et valgbudget. Det har vi simpelthen ikke råd til. Og jeg har behov for at være åben omkring vores økonomiske situation. Vi sniger ikke noget igennem. Det bliver alligevel opdaget, siger Birgit Hansen.

Fagbevægelsen lever

Hun mødtes torsdag med tillidsrepræsentanter og ledere i Hoved-MED-udvalget, hvor overskriften var arbejdsmiljø.

De faglige organisationer blinker med advarselslamperne og frygter endnu dårligere arbejdsklima.

– Vi har hver vores roller, og vi har behov for at afstemme forventninger og rollefordeling.

– Jeg bliver ked af at høre, at ansatte bliver syge af at gå på arbejde i Frederikshavn Kommune, og derfor skal vi gøre noget ved det. Som borgmester er jeg bindeled mellem det politiske og det administrative system, og det er vigtigt, at vi snakker om, hvordan vi navigerer. Det er en hårfin balance.

Borgmesteren har indkaldt de politiske partier til drøftelse, og hun har selv Socialdemokraternes gruppeformand Bjarne Kvist og næstformand Kenneth Bergen med som forhandlere.

Enhedslisten løb med bifaldet

På byrådsmødet onsdag var Enhedslisten ene om at sige fra til nye nedskæringer.

Ida Skov (EL) pegede på, at der i år er mere luft i budgettet end de seneste tre år, og opfordrede til at fjerne forringelser på den borgernære velfærd og lette vejen for de mange, der er ramt af kontanthjælpsloftet.

– Udover den ene procents besparelse skal kommunerne i år finde yderligere en kvart procent til statens moderniserings- og effektiviseringsbidrag, selv om kommunerne samlet set har et underforbrug, sagde Ida Skov. Der som den eneste fik bifald fra de mange fremmødte for sine forslag om at fjerne sparekravene, ansætte en borgerrådgiver og en whistleblower og gøre noget for reelt at nedbringe sygefraværet.

SF’s Christina Lykke Eriksen erklærede sig villig til at tage arbejdshandskerne på og være med til at gøre det beskidte arbejde, men mente, at det vil være respektløst med endnu en massakre på børne- og skoleområdet.

Dansk Folkepartis Flemming Rasmussen var konkret. DF vil gøre rullende skolestart og aldersintegreret undervisning frivillig for de enkelte skoleafdelinger. SSP-arbejdet skal styrkes og klubbernes åbningstider udvides. Der skal flere folk til at behandle byggesager og flere til at tage imod nyudskrevne patienter, og Center for Familie skal genoprettes, sagde DF’eren.

Nordjyske Vendsyssel