Kære Borgmester.

 Åbent brev til borgmester Birgit Hansen.

 Kære Borgmester.

 I lyset af den skræmmende økonomi og de dramatiske nedskæringer, der er fare for vil blive gennemført i vores kommune, vil vi gerne opfordre dig til at tage nogle nødvendige forholdsregler og kontakte KL hurtigst muligt for at informere om, at Frederikshavn Kommune ønsker at få lov til at lade grundskylden eller skatteprocenten stige.  Socialdemokraterne er, ligesom vi i Enhedslisten og alle andre partier, der er repræsenteret i byrådet, enige om, at det er absolut nødvendigt at få dækket hullet i kommunekassen.

 Flertallet i Økonomiudvalget har foreløbig en plan om, at hullet i kommunekassen skal dækkes ved massive nedskæringer indenfor ældreomsorg, pleje af syge, sociale- og handikapydelser, børnepasning og ved at lukke skoler og forringe undervisningen. Imidlertid melder fagudvalgene tilbage, at de umuligt kan spare så mange penge på driften af de områder.

 Vi har hele tiden været imod, at pengene ensidigt skulle findes ved nedlæggelse af stillinger fortrinsvis inden for velfærdsområderne, og vi har foreslået nogle alternativer.  

Vi vil gerne være med til at finde områder, som må undvære tilskud et stykke tid, og vi har foreslået at udskyde udbygningen af isstadion og anlæg af ny stor hal, indtil økonomien er bedre. Vi forudså også, at det kunne blive nødvendigt med en stigning af grundskyldspromillen og/eller af skatteprocenten og at indføre dækningsafgift.

 Nu ser vi dig refereret i pressen for, at der ikke kan være tale om at udskyde de omtalte anlæg, og fagudvalgene melder ud, at de langt fra kan finde de forlangte besparelser inden for deres områder.

 I det lys håber vi, du vil tage det nødvendige skridt og rettidigt informere KL om, at Frederikshavn Kommune ønsker at hæve skatten, så ønsket kan tages med i de forhandlingsmøder mellem KL og regeringen, som starter i dag. Der er ikke lang tid til, at det vil være for sent, og så kan dette middel til at forhindre en økonomisk katastrofe ikke bruges, uden at kommunen samtidig straffes med økonomiske sanktioner. Skulle der mod forventning vise sig en anden udvej for kommunens økonomi, behøver skattestigningen jo ikke gennemføres.

 Venlig hilsen.

 På vegne af Enhedslistens Kommunale Udvalg

 Ida Skov

19.05.2014 arkivfoto fho