Årsmøde køreplan 2020

Årsmødet 2020

Fra sidste årsmøde 2019

Enhedslistens Årsmøde 2020 afholdes i pinsen, lørdag d. 30. maj til mandag d. 1. juni, i Hafnia Hallen i Valby i København.

Tidsplan med deadlines for Årsmøde 2020

Torsdag d. 13. februar kl. 12.00

Frist for opstilling til urafstemningen om hvem der skal opstilles som spidskandidater til Folketinget. Du opstiller ved at udfylde denne formular

Det er også her der er frist for indsendelse af hovedforslag, indkomne forslag og ændringsforslag til Enhedslistens vedtægter.
Forslagene sendes på mail til landskontoret@enhedslisten.dk

Torsdag d. 27. februar

Hovedforslag, indkomne forslag, ændringsforslag til vedtægter og forslag til dagsorden og forretningsorden vil blive lagt på hjemmesiden.

Vær opmærksom på at forslagene ikke vil blive udsendt i en trykt udgave, men vil blive sendt i en mail til alle medlemmer og ligge på hjemmesiden.

17. marts – 31. marts kl. 12.00

Elektronisk urafstemning om folketingskandidater til Folketinget for Enhedslistens medlemmer.
Alle medlemmer modtager en mail med et afstemningslink.
Medlemmer uden en mail vil modtage en stemmeseddel med posten et par dage før den elektroniske afstemning begynder.

23. marts – 17. april

I denne periode har afdelingerne møder med valg af delegerede og suppleanter til Årsmødet.
Afdelingernes kontaktpersoner modtager en mail fra Landskontoret med afdelingens antal af delegerede og suppleanter.
Tilmelding foregår via mit.enhedslisten.dk og foretages af kontaktpersoner/afdelingsbestyrelsen.

Torsdag d. 26. marts kl. 12.00

Frist for indsendelse af ændringsforslag til hovedforslag, indkomne forslag og vedtægtsændringer.
Der er også frist for opstilling til Hovedbestyrelsen, Rød fond, Vedtægtsnævn og interne revisorer.
Ændringsforslag sendes til landskontoret@enhedslisten.dk

Du opstiller ved at udfylde disse formularer:

Stil op til Hovedbestyrelsen

Stil op til Rød Fond

Stil op til vedtægtsnævnet

Stil op som intern revisor 

Fredag d. 17. april kl. 12.00

Frist for tilmelding af delegerede, suppleanter og ekstrasuppleanter. Tilmelding foregår via mit.enhedslisten.dk

Efter der har været valg i alle afdelinger og Hovedbestyrelsen har behandlet forslagene, vil der blive
udsendt et Årsmødehæfte til alle delegerede og suppleanter indeholdende alle forslag,
ændringsforslag, opstillede til HB mv., resultat af urafstemning til folketingskandidater,
forslag til dagsorden/forretningorden og regnskab/budget.

Mandag d. 18. maj kl. 12.00

Frist for ændringsforslag til dagsorden, forretningsorden og budget, samt opstilling som interne revisor