Kan give børn kræft

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen vil ikke indføre et forbud mod at sprøjte med pesticider i nærheden af drikkevandsboringer.

Vi har advaret igen og igen om, at vores godkendelsessystem i Danmark, når det gælder sprøjtegifte, ikke fungerer.
Maria Reumert Gjerding, Danmarks Naturfredningsforening

Det var udmeldingen, da han i forrige uge var kaldt i samråd, efter at det er kommet frem, at der i foreløbig 250 vandboringer er fundet mere sprøjtegift end tilladt.

De danske vandværkers brancheorganisation, DANVA vurderer, at tallet bliver dobbelt så højt, når kortlægningen af alle vandboringer er færdig.

 

Gift i grundvandet

– Den grundlæggende forhindring er, at det er nogle menneskers ejendom. Vi skal finde en balance mellem benyttelse af jorden og beskyttelse af grundvandet. Der er nogle mennesker, der ejer de her marker og bruger dem til at producere. Dem skylder vi det hensyn, forklarede miljøminister Jakob Ellemann-Jensen på samrådet.

Kan give kræft til børn

Landbrugets sprøjtegifte forurener imidlertid ikke kun grundvandet. Få dage efter samrådet måtte miljøministeren offentliggøre en ufærdig undersøgelse, som peger på, at børn kan have “øget risiko for at udvikle børneleukæmi, hvis deres mødre under graviditeten har boet i nærheden af marker, hvor der formodentlig er sprøjtet med visse pesticider.”

Undersøgelsen er udarbejdet af National Cancer Institute i samarbejde med Aarhus Universitet, Statens Serum Institut og National Institute of Health. De fire pesticider, som er blevet undersøgt, er: Pendimethalin, bromoxynil, ioxynil og fluoxypyr. Ioxynil er allerede forbudt, mens de tre andre stadig bruges af landbruget.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at der skal tages et opgør med landbrugets sprøjtegifte:

– Vi har advaret igen og igen om, at vores godkendelsessystem i Danmark, når det gælder sprøjtegifte,

Vi har advaret igen og igen om, at vores godkendelsessystem i Danmark, når det gælder sprøjtegifte, ikke fungerer.
Maria Reumert Gjerding, Danmarks Naturfredningsforening

ikke fungerer. Vi ser det ene eksempel efter det andet på, at sprøjtegifte når vores grundvand og drikkevand. Vi må og skal have et opgør med sprøjtegiftene, siger præsident Maria Reumert Gjerding.

I Folketinget kræver en enig opposition et straksforbud af de tre pesticider, som er under mistanke for at være kræftfremkaldende

– Vi kan på ingen måde vente på en undersøgelse. Senest i løbet af sommeren har der været mere end 250 vandværker, der må lukke på grund af skadelige pesticidrester i drikkevandet. Og nu er der indikationer for, at bare det at bo i nærheden af en mark, hvor der bliver brugt sprøjtegift, kan give børn kræft. Det er uhyggeligt, siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

– Når børn kan få kræft, hvis deres mødre under graviditeten har boet i nærheden af marker, der er blevet sprøjtet, så er det da helt hul i hovedet, at landmænd i morgen kan gå ud og fortsætte, som om intet er hændt. Der er simpelthen ikke noget forretningsmæssigt argument, der kan trumfe almindelige menneskers ret til et giftfrit liv.

National fond skal sikre grundvand

Både vandværkernes brancheorganisation DANVA og Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at et sprøjteforbud er den bedste måde, vi kan beskytte grundvandet til.

Ifølge DANVA vil det koste 500 millioner kroner at sikre at kommende generationer også har adgang til rent drikkevand. Vandværkerne foreslår at oprette national fond, der gør det muligt for kommunerne at opkøbe landbrugsjord i nærheden af drikkevandsboringer, så man kan undgå at de bliver forurenet af sprøjtegift.

Dagbladet arbejderen