Klagenævn ændrer kommunal afgørelse

Klagenævn ændrer kommunal afgørelse

Ejeren af Toldergårdsvej 13 i Skagen, Werner Kaihøj fra Aarhus, får alligevel ikke dispensation til at opføre tre bygninger med tre-seks boliger i beskyttet natur. Miljø- og Fødevareklagenævnet

Frederikshavn Kommunes afgørelse af 15. august 2019 var mulig i henhold til lokalplanen, men den blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening.

Dispensationen blev truffet administrativt og har ikke været politisk behandlet. Den er en indirekte udløber af, at Byrådet 13. september 2017 besluttede at sælge den lokalplanlagte del af Toldergårdsvej 13 til en privat.

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Frederikshavn Kommunes afgørelse. Nævnet har vurderer, at byggeriet vil have en negativ påvirkning på den beskyttede natur, og der er ikke særlige omstændigheder til stede, der kan begrunde en dispensation.

Som det fremgår af billedet, var der meningen at opføre tre bygninger, som falder ind i naturen.

26.02.2021 | Af: Kanal Frederikshavn